Sinds begin dit jaar is de structuur binnen het publieksportaal van de LRK is gewijzigd. De URL’s van (veel) locaties zijn aangepast om te voldoen aan de vernieuwde één-oogopslag.

Dit kan problemen geven voor de houders die hun verplichting om de GGD rapportages inzichtelijk te maken, hebben geregeld met een link naar het publieksportaal van het LRK. Deze linkjes naar het publieksportaal werken niet meer en moeten handmatig worden aangepast. Ook is het zoeken naar locaties op het publieksportaal gewijzigd. Mocht je als organisatie hier naartoe linken is het verstandig deze linkjes ook na te kijken.

Volgend jaar zullen de URL’s in verband met de AVG nogmaals worden aangepast. De BMK zal aan het Ministerie en DUO vragen bij deze wijziging van de website van het LRK deze zodanig uit te voeren dat de hyperlinks wel in stand blijven.

Voor nu zit er niets anders op dan de linkjes op je eigen website na te kijken en eventueel aan te passen. Indien het hier om veel locaties gaat met ieder hun eigen website en link naar hun LRK pagina, dan kun je het best direct contact opnemen met de helpdesk van DUO (helpdesk-kinderopvang@duo.nl). DUO beheert het LRK en kunnen je hopelijk verder helpen.

Deel dit nieuwsbericht