In de Wet kinderopvang zijn als gevolg van de Wet IKK kwaliteitseisen gewijzigd. In de Wet IKK staan een aantal kwaliteitseisen op hoofdlijnen geregeld die per 1 januari 2018 van kracht zijn gegaan. Een groot gedeelte van die kwaliteitseisen is nader uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en/of Regeling Wet Kinderopvang.

De meeste kwaliteitseisen zijn op 1 januari 2018 ingegaan. Maar er zijn ook een aantal eisen die per 1 januari 2019 of 1 januari 2023 ingaan. In dit overzicht staan alle wijzigingen per 1 januari 2019  en 1 januari 2023 op een rijtje. Het betreffen wijzigingen in de BKR en de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker per 1 januari 2019. Tevens gaat het om de invoering van het minimum taalniveau en de specifieke scholingseis voor het werken met baby’s per 1 januari 2023.

Deel dit nieuwsbericht