De kinderopvangbranche kampt nog steeds met een personeelstekort; de vraag naar kinderopvangmedewerkers is groot. Wel lijkt het aantal organisaties dat een tekort heeft iets kleiner te zijn geworden. In de dagopvang is dit met 5 procent gedaald naar 66 procent. En in de buitenschoolse opvang (bso) met 7 procent naar 72 procent sinds de laatste meting in september. Het personeelstekort heeft vooral te maken met een stijging in het ziekteverzuim. De gevolgen van corona zijn duidelijk merkbaar. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!

In de dagopvang verwacht 64 procent van de organisaties een tekort in het tweede kwartaal 2022. In de bso 67 procent. In de peuteropvang zijn de personeelsproblemen kleiner: 47 procent van de organisaties ervaart een personeelstekort.

Ziekteverzuim en corona dragen sterk bij aan het personeelstekort
Het ervaren personeelstekort heeft vooral te maken met ziekteverzuim. 79 procent van de organisaties noemt dit als belangrijke oorzaak. Een stijging van 26 procent sinds de vorige meting. En de gevolgen van corona worden sterk gevoeld. Het aantal medewerkers met coronaklachten die wachten op een coronatest of de uitslag ervan is met 50 procent gestegen tot 72 procent.

Verschuiving in de dagen met personeelstekorten
Het aantal organisaties dat een tekort ervaart op de maandag, dinsdag en donderdag is iets afgenomen ten opzichte van september 2021. Terwijl het aantal met een tekort op de woensdag en vrijdag juist iets is toegenomen.

Meer en langere wachtlijsten
Sinds de vorige meting zijn er meer en langere wachtlijsten. In de dagopvang heeft ondertussen 90 procent van de organisaties een wachtlijst. In de bso 74 procent en in de peuteropvang 52 procent. Een groot deel van de respondenten verwacht dat de trend van meer of langere wachtlijsten aan zal houden.

Meer inzet op medewerkers in opleiding
Organisaties proberen het personeelstekort vooral aan te pakken door het aannemen van medewerkers die nog in opleiding zijn (59 procent), gevolgd door het werven van (meer) stagiair(e)s (52 procent) en het aannemen van medewerkers die nog een bijscholing nodig hebben (38 procent) of samenwerken met mbo- of hbo-instellingen om (leer-/werk)vacatures vervuld te krijgen (ook 38 procent).

Download de Quickscan Arbeidsmarktontwikkelingen Kinderopvang (februari 2022)

Deel dit nieuwsbericht