Statement van de samenwerkende organisaties in de kinderopvang: zorgelijk beeld opstart 11 mei

Het is goed nieuws dat op 11 mei de kinderopvang weer volledig opengaat en dat de scholen gedeeltelijk openen. Voor velen dreigt de opening nu echter op een teleurstelling uit te lopen. De samenwerking tussen basisscholen en de buitenschoolse opvang verloopt in veel gevallen stroef, blijkt uit een gezamenlijke enquête onder leden van de BK en BMK.

Eind vorige week publiceerden minister Slob en staatssecretaris Van Ark duidelijke uitgangspunten voor de opening van scholen en kinderopvang. De afgelopen dagen is zichtbaar geworden dat op veel plaatsen scholen inderdaad hele dagen onderwijs aanbieden en er in goede samenwerking met de BSO een sluitend arrangement is gerealiseerd. Aan hen zeggen we: Heel veel dank! Samen zorgen we zo voor een goede start.

Helaas blijkt echter ook zeker de helft van de scholen zich niet te houden aan de uitgangspunten. Scholen is nadrukkelijk gevraagd om de keuze voor de indeling van het onderwijs goed met de kinderopvang af te stemmen en uit te gaan van hele dagen onderwijs. Op basis van de enquête moeten we constateren dat dit in veel gevallen niet gebeurd is. Scholen geven toch halve dagen les aan kinderen, of veranderen hun reguliere schooltijden. Dit doen ze zonder overleg met de kinderopvang. Daarmee ontstaat er tijdens onderwijstijd een gat tussen einde les en begintijd buitenschoolse opvang.

Voor ouders betekent dit dat zij ook op de dagen dat hun kind naar school gaat nog steeds moeten improviseren. Voor de BSO’s betekent het dat zij in een versnipperd schoollandschap moeten zorgen voor adequate opvang. Het ophalen van kinderen van veel verschillende scholen (soms 10-15 verschillende scholen) is altijd al een ingewikkelde logistieke operatie. Er worden hiertoe prachtige puzzels gemaakt met aantallen medewerkers, aantal bakfietsen en andere vervoersopties zodat alle kinderen zo efficiënt mogelijk gehaald kunnen worden. Als dit ineens omgegooid wordt heeft dat behoorlijke implicaties.

Naast de organisatorische vraagstukken, zien de BSO’s zich voor nog een dilemma gesteld. Er is een aantal duidelijke kaders aan hen gegeven door de overheid: er is alleen BSO op dagen dat kinderen naar school gaan; ouders mogen niet méér contracturen afnemen dan normaal en de BSO is geopend tijdens de reguliere openingstijden. Binnen deze kaders kan de BSO geen passend aanbod doen aan ouders wiens school heeft besloten tot afwijkende schooltijden. De richtlijn van de VNG is dan ook helder: Wanneer scholen kortere dagen onderwijs aanbieden, wordt vanuit het Rijk geen geld beschikbaar gesteld om de BSO extra open te laten zijn. Het is primair aan de school om de vrijvallende uren op te vangen. Scholen worden zeer nadrukkelijk verzocht om volledige schooldagen aan te bieden.

Aan scholen die de samenwerking niet hebben gezocht en geen onderlinge afspraken met de kinderopvang hebben gemaakt, kunnen BSO’s nu weinig anders dan zeggen: we doen ons best, maar hou er rekening mee dat het voor jullie school niet gaat lukken om maatwerk te leveren. Het gevolg daarvan is dat jullie je zelf in de logistieke puzzel achteraan zetten, of dat we moeten terugvallen op onze reguliere dienstverlening, op de reguliere tijden en met de kinderen die een contract hebben voor die dag. Kinderen en ouders van jullie school zullen daarvan helaas de dupe zijn.

Voor de kinderopvang, die altijd klaar wil staan om scholen, ouders en kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, is dit een zeer ongebruikelijke stap. We staan altijd klaar: studiedagen, stakingen, schoolreisjes: wij spelen erop in. Een deel van de BSO’s is er ondanks de lastige context in geslaagd om toch een passend aanbod te realiseren. Dat is bewonderingswaardig en vooral voor de betrokken ouders een hele geruststelling. Aan andere ouders, die de dupe zijn van de keuzes van scholen, kunnen wij niet anders dan begrip vragen.

De afgelopen weken is de kinderopvang erin geslaagd om zowel voor kinderen van ouders met cruciale beroepen als voor kwetsbare kinderen een veilige en fijne opvangplek te realiseren. Het is van groot belang dat op 11 mei na deze voor iedereen, maar zeker voor kinderen, ongewone en spannende periode scholen en kinderopvang samen een goede start maken. We vragen scholen die nog geen samenwerking hebben gezocht met de kinderopvang daarom: Gebruik de komende dagen om in samenwerking met de BSO en in het belang van werkende ouders en hun kinderen, alsnog tot een goede oplossing te komen.

01-05-2020_Statement samenwerkende organisaties in de kinderopvang-def

 

Deel dit nieuwsbericht