Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips.

Nieuwe uitdagingen voor de kinderopvang

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. De komst van vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt de kinderopvang voor nieuwe uitdagingen en vragen. Hoe communiceer je met ouders die analfabeet zijn en totaal geen Nederlands of Engels spreken? Hoe kom je erachter of afwijkend gedrag van een kind te maken heeft met een cultuurverschil, een trauma of een ontwikkelingsstoornis? Hoe stel je kinderen en ouders op hun gemak die grote moeite hebben om gescheiden te worden?

4 brochures

De reeks ‘Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang’ bestaat uit deze vier brochures:

De brochures zijn gratis te downloaden via de websites van de vier consortiumpartners: Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes.

De brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers die werken met deze kinderen en hun ouders: in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

De brochures voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen, zijn geschreven door het Consortium Vluchtelingenpeuters met hulp van het Kinderopvangfonds. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots.

Digitaal leermateriaal

In aanvulling op de brochurereeks wordt er in 2019 ook gewerkt aan digitaal leermateriaal, beschikbaar voor iedereen in de kinderopvang die met vluchtelingenpeuters en hun ouders te maken krijgt.
Hou hiervoor onze website of die van de vier partijen van het Consortium Vluchtelingenpeuters in de gaten.

Deel dit nieuwsbericht