Tijdens de ALV van 25 november a.s. staan de (her-)verkiezing voor twee bestuurszetels op de agenda.

Eerste termijn verstreken, herkiesbare kandidaten

Van twee bestuursleden, Tineke Onink (Kinderopvang Morgen) en Robert Sänger (Sinne Kinderopvang) loopt de eerste termijn in november van dit jaar af. Beiden hebben aangegeven graag nog een tweede termijn bestuurslid van de BMK te willen zijn. Zij zijn dus allebei verkiesbaar voor een herbenoeming.

Jezelf ook kandidaat stellen

Het is mogelijk om jezelf ook kandidaat te stellen voor één van de twee bestuurszetels. Bijgaand vinden jullie de algemene vacaturetekst. Bestuurders die graag actief zijn in een dynamische en maatschappelijke omgeving en zich willen inzetten voor onze vereniging roepen we op zich kandidaat te stellen. Een verkiezingscommissie onderzoekt vervolgens of de nieuw aangemelde kandidaten voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord in de vacature, de statuten en het huishoudelijk reglement van de BMK.

Je kandidaat stellen en het aanleveren van de gevraagde documenten (zie vacature tekst hierboven) kan tot 7 november a.s. In week 45 plannen we gesprekken met de kandidaten en we stellen deze voor in de ALV van 25 november. Tijdens de ALV stemmen de leden voor de kandidaten die de bestuurszetels gaan vervullen en het tweetal zal dan ook direct geïnstalleerd worden.

Mail je CV en een korte motivatiebrief naar ons.

Deel dit nieuwsbericht