In het nieuwe coalitieakkoord lezen we dat kinderopvang alleen toegankelijk blijft voor kinderen van werkende ouders en voor 95% door de overheid wordt betaald. Dit betekent dat alle ouders een inkomens-onafhankelijke bijdrage gaan betalen van 5%. Ook spreekt het nieuwe kabinet de ambitie uit om het vergoedingspercentage op te hogen naar 100%.

Loes Ypma: “Afschaffing van de kinderopvangtoeslag is een doorbraak en fantastisch nieuws voor kinderen van werkende ouders! Het kabinet laat echter een kans liggen omdat de kansenongelijkheid niet wordt aangepakt, omdat kinderen van niet-werkende ouders geen toegang krijgen. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen iéder kind een goede start bieden.

Alle ouders gaan 5% van de kosten kinderopvang betalen, onafhankelijk van hun inkomen maar helaas pakt dit nadelig uit voor de laagste inkomensgroepen. Daarom zijn we blij met de ambitie die we lezen in het regeerakkoord om de kinderopvang 100% gratis te maken.

Dat de verschrikkelijk  complexe foutgevoelige kinderopvangtoeslag nu definitief wordt afgeschaft is natuurlijk heel goed nieuws. De BMK heeft hier steeds vurig voor gepleit omdat dit stelsel financiële drempels opwerpt voor ouders en heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Voor werkende ouders is dit een verbetering want kinderopvang wordt voor hen een stuk eenvoudiger en zonder risico’s. Maar het kabinet moet wel nú doorpakken met een uitbreiding naar niet-werkende ouders. De BMK helpt graag  mee bij de uitvoering van dit regeerakkoord zodat de kinderopvang simpel wordt en toegankelijk voor alle kinderen!”

Doorpakken
De kinderopvang wordt inkomensonafhankelijk, dat is heel goed nieuws, maar blijft afhankelijk van het werk van ouders. Dit is niet in lijn met het advies van de Raad van State want die adviseerde na de kinderopvangtoeslagaffaire de kinderopvang onafhankelijk te maken zowel inkomen als het werk van ouders. De afschaffing van de kinderopvangtoeslag die nu wordt gerealiseerd is een mijlpaal want heeft tot heel veel onrecht geleid. De overheid gaat de kinderopvang rechtstreekse financieren net als het onderwijs en dat is een fundamentele stap in de hervorming van de kinderopvang.

Maar het slechte nieuws is dat kinderen van ouders die niet werken, nog steeds geen toegang krijgen tot de kinderopvang. Ypma; “Hierdoor laat het regeerakkoord een steek vallen want dit vergroot de kansenongelijkheid voor kinderen. Kinderen van niet-werkende ouders beginnen nu met een achterstand op school, en ook zorgt dit regeerakkoord voor ongelijke toegang tot bijvoorbeeld sport, muziek en huiswerkbegeleiding op de BSO. Samen leren spelen in een veilige en taalrijke omgeving is enorm belangrijk, kinderopvang gun je toch iéder kind, ongeacht of ouders werken of niet? Júist voor kinderen van niet-werkende kinderen is kinderopvang belangrijk.”

Preventie
Kinderopvang draagt bij aan preventie en kan problemen voorkomen omdat de pedagogisch professionals laagdrempelige aanspreekpunten zijn voor ouders. Eén op de zes ouders spreekt regelmatig professionals van de kinderopvang, peuterspeelzaal en school over eventuele problemen in de opvoeding of om advies te vragen. Pedagogisch professionals zorgen voor een prettig opvoedingsklimaat voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel spanningen zijn of waar ouders problemen hebben waardoor ze niet kunnen werken.

Kinderopvang is voorwaardelijk
Nu doorpakken is ook in het belang van de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. Want kinderopvang is dé oplossing voor het oplossen van arbeidsmarkttekorten in heel Nederland, omdat kinderopvang voorwaardelijk is voor jonge ouders om te kúnnen werken. Door ook kinderen van niet-werkende of werkzoekende ouders toegang te geven tot kinderopvang, vergroten we onze Nederlandse arbeidsmarktcapaciteit. En als ook de eigen bijdrage vervalt en kinderopvang gratis wordt gaan veel ouders die nu in deeltijd werken, meer werken. De coronacrisis maakt opnieuw duidelijk dat de kinderopvangsector cruciaal is om de economie draaiende te houden en te zorgen dat ouders kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt.

Onzekere banen in kinderopvang
Tegelijkertijd kende de kinderopvangsector zelf tot nu toe veel onzekere banen en een beperkt loopbaanperspectief. De kinderopvangsector was onderhevig aan het fluctuerende beleid van de overheid. Ypma: “Dit regeerakkoord zorgt voor meer stabiliteit en waardering van de kinderopvangsector en hierdoor maakt het werken in de kinderopvang aantrekkelijker, kunnen we medewerkers behouden en nieuwe mensen aantrekken. Het geeft pedagogische professionals loopbaanperspectief en erkenning voor het zinvolle werk dat zij doen. De samenwerking met onderwijs, cultuur en sport is essentieel om volwaardige (combinatie)banen met aantrekkelijke arbeidscontracten te bieden. Dit kan ook bijdragen aan de verlaging van de werkdruk in het onderwijs.”

Generatie van de toekomst
Ypma: “Ieder jaar dat we er niet in slagen om voor onze kinderen eenvoudige en toegankelijke kinderopvang te realiseren, doen we hen tekort. Wij zijn er klaar voor en we zijn blij met deze mooie eerst stap die het nieuwe kabinet zet, maar pas als wordt doorgepakt kunnen we daadwerkelijk investeren in álle kinderen van onze toekomstige generaties!”

Download ons persbericht

Lees het coalitieakkoord 

Coalitieakkoord over kinderopvang: We zorgen voor een goede start voor ieder kind op de kinderopvang, met het oog op de ontwikkeling van het kind. Zo maken we het voor ouders ook makkelijker om te werken. In stappen verhogen we de vergoeding van de kinderopvang tot 95% voor werkende ouders voor kinderen tot 12 jaar. De toeslag wordt straks direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met grote terugvorderingen. Op basis van de praktijkervaringen en gedragseffecten bezien we de ambitie om het vergoedingspercentage op te hogen naar 100%.

Meer informatie over het coalitieakkoord

Deel dit nieuwsbericht