Vandaag, 9 januari lanceren werkgevers en werknemers in de kinderopvang samen de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou!’ Directe aanleiding voor deze campagne is het grote personeelstekort waar onze branche al geruime tijd mee kampt. Als we niets doen ontstaat er de komende jaren een tekort van ruim 8000 medewerkers in onze branche. Dat is een groot probleem voor kinderopvangorganisaties, kinderen en ouders.

De campagne laat zien hoe betekenisvol het werk is van pedagogisch medewerkers; zij leveren iedere dag opnieuw een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Want kwalitatief hoogwaardige kinderopvang is heel erg goed voor kinderen, bij voorkeur in vergaande samenwerking met het onderwijs. Dat weten we inmiddels uit diverse onderzoeken*. En kinderopvang is niet alleen goed voor kinderen: ook ouders hebben belang bij beter aansluitende voorzieningen in het spitsuur van hun leven, met de combinatie van arbeid, opvoeding en zorg.

Cijfers
Uit onderzoek blijkt dat de sector kinderopvang in het laatste kwartaal van 2018 met 51 vacatures op duizend banen kampte. Daarmee behoort kinderopvang samen met de bouw en horeca tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures. Alleen de ICT heeft meer openstaande functies.

Dit voorjaar heeft het arbeidsmarktplatform kinderopvang waar de BMK aan deelneemt,  een verdiepend onderzoek (‘quick scan’) uitgevoerd naar de oorzaken en oplossingen omtrent de krapte op de arbeidsmarkt. Het onderzoek bestaat uit een aantal (20) casestudies van kinderopvangorganisaties die inzicht geven in de arbeidsmarktproblematiek bij kinderopvangorganisaties een aanvullende gesprekken. Daarnaast biedt het onderzoek ‘best practises’ die laten zien hoe deze problemen het hoofd geboden kan worden.

Bedankvideo van Staatssecretaris Tamara van Ark
Met een video-boodschap waarin Staatssecretaris Van Ark alle pedagogisch medewerkers in Nederland bedankt, wordt de campagne op 9 januari gelanceerd.  ‘Kinderopvang heeft een heel belangrijke plek in onze maatschappij. Voor kinderen én ouders’. Dit zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) bij de start van de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. De campagne van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang die vandaag begint, heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken én de huidige pedagogisch medewerkers te behouden.

Over de campagne
Kinderen ontwikkelen zich door kinderopvang, of – zoals terugkomt in het campagneconcept – kinderen vangen veel op in de kinderopvang; zoals complimenten, nieuwe woorden en hoe ze een probleem oplossen. Dankzij de pedagogisch medewerkers. Vanuit dit idee start vandaag de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou.’ De campagne van het platform Kinderopvang werkt! heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken én de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. De campagne bestaat uit uitingen voor social media, een centrale website, bedank-video’s waarin (echte) kinderen en hun ouders hun eigen pedagogisch medewerkers bedanken voor alles wat de kinderen dankzij hen opvangen.

Kinderopvang dankzij jou
De website kinderopvangdankzijjou.nl vormt het hart van de campagne. Hierop vind je naast een test om te ontdekken of kinderopvang bij je past, ook vacatures in de buurt en de ontroerende bedankvideo’s. Voor iedereen die zich wil laten omscholen, opnieuw aan de slag wil in de kinderopvang of dit wil combineren met een andere baan of studie. Als er één boodschap is die bijblijft, dan is het dat er volop werk in de kinderopvang is. Dus heb jij een hart voor kinderen? Ontdek jouw mogelijkheden op www.kinderopvangdankzijjou.nl

Download het persbericht

Download de campagnebeelden

Interview met de voorzitter van het Platform Arbeidszaken Kinderopvang (Nieuwsbrief ‘Kinderopvangwerkt.nl!’)

KinderopvangTotaal, 9 januari: ‘Wervingscampagne Kinderopvang van start’

Trouw, 9 januari 2020: ‘Ook de crèches kampen met grote personeesltkorten’

Meer weten over het personeelstekort in de kinderopvang?
Lees onze eerdere berichten.

* Zie SER Gelijk goed van start (2016). Dit SER rapport biedt een state of the art van recent nationaal en internationaal onderzoek, gericht op jonge kinderen. De SER concludeert: “Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. (..) Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in deze voorzieningen.”
en: WRR advies ‘Naar een lerende economie’ 2013, pagina 273
Deel dit nieuwsbericht