“Dit kan en mag op geen enkele manier”, aldus de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt dat kinderopvangorganisaties geen uren in rekening mogen brengen die ouders niet kunnen afnemen. Uren factureren terwijl de organisatie gesloten is niet toegestaan, behalve wanneer het om een nationale feestdag gaat. Geert de Wit, Voorzitter a.i. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: “Wij nemen afstand van organisaties die dit doen want dit is niet toegestaan en het ondermijnt het vertrouwen in onze sector.”

Rol voor oudercommissies
Als kinderopvangorganisaties dit wel doen en ouders signaleren dit, moeten zij dit bij de oudercommissie aankaarten. Oudercommissies hebben een verzwaard adviesrecht op de prijs en de openingstijden van de organisatie; dat wil zeggen dat kinderopvangorganisaties alleen gemotiveerd mogen afwijken. Is de motivatie niet gegrond en de kinderopvangorganisatie in kwestie wil dit niet aanpassen, dan kan de oudercommissie dit aanhangig maken bij de Geschillencommissie kinderopvang. Hier ligt een belangrijke signalerende rol voor oudercommissies.

Kan en mag op geen enkele manier
De Wit: “BMK is hierover heel duidelijk; dit kan en mag op geen enkele manier. Wij roepen op – mocht dit wel gebeuren – om dit zo snel mogelijk te herstellen. Ik hecht eraan dat wij als kinderopvangorganisaties deugdelijk en betrouwbaar zijn.”

Download ons persbericht (5 december 2023)

Deel dit nieuwsbericht