De sluiting van kinderopvang en scholen sinds 16 december vorig jaar, wordt verlengd. Onduidelijk is op dit moment wanneer opengaan weer mogelijk is. Dit liet premier Rutte vanavond om 19.00 uur weten tijdens de persconferentie van het kabinet. Het kabinet vreest weliswaar voor ontwikkel- en leerachterstanden bij jonge kinderen door de sluiting van kinderopvang en onderwijs, maar de besmettingscijfers dalen nog niet snel genoeg. Tegelijkertijd echter dwingt de komst van de nieuwe Britse variant van het virus tot een nader onderzoek van de gevolgen daarvan voor kinderen. Wel sprak premier Rutte de intentie uit te bezien of de basisscholen en de kinderopvang eerder open kunnen dan pas bij de afloop van de verlengde lockdown omdat het langer sluiten grote problemen met zich meebrengt.

Noodopvang
De noodopvang voor ouders die reeds klant zijn bij een kinderopvangorganisatie en van wie minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en voor ‘kwetsbare kinderen’ zoals die geldt sinds 16 december 2020 blijft onveranderd doorlopen. Dit is opvang tijdens de reguliere opvang-uren. Ook in de gastouderopvang verandert er t.o.v. 16 december niets. De gastouderopvang is open, met een dringend beroep op de ouders om hiervan alleen gebruik te maken als ze een cruciaal beroep hebben.

Britse variant corona-virus
De komende periode wordt verder onderzoek gedaan naar de nieuwe Britse variant van het virus. Een van de vragen is of deze variant impact heeft op de besmettingen en besmettelijkheid van jonge kinderen. De uitkomsten zijn vanzelfsprekend van groot belang voor de kinderopvang, waar immers geen afstand kan worden gehouden van en tussen jonge kinderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn.

Sneltesten en vaccinaties
Op het moment dat de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat medewerkers zich snel kunnen laten testen om er zo voor te zorgen dat de uitval van medewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit is door BMK, BK en BOinK onder de aandacht gebracht van de Staatssecretaris.
Mocht blijken dat de Britse variant impact heeft op de besmettelijkheid van jonge kinderen, dan is ook voor kinderopvang medewerkers voorrang bij vaccinaties van belang. Er kan immers – net als in de verpleegtehuizen – geen afstand worden gehouden, van in ons geval jonge kinderen.

Compensatie voor ouders
Ook tijdens deze tweede sluiting, sinds 16 december 2020, van de kinderopvang worden ouders gecompenseerd voor de kosten van kinderopvang. Dit betekent dat ouders de factuur voor kinderopvang doorbetalen en de overheid hen compenseert via de compensatiemaatregel die we dit voorjaar introduceerden. Dit geeft duidelijkheid aan ouders en kinderopvangorganisaties over de financiële consequenties van de sluiting.

Download persbericht (BMK, BK en BOinK) (12-01-2021)

Download de Kamerbrief van VWS (12-01-2021)

Informatie Rijksoverheid: ‘Noodopvang voor de kinderopvang verlengd’ (13-01-2021)

Veranderingen Kinderopvang: Noodopvang voor kinderen van kinderopvang en basisscholen verlengd (13-01-2021)

Deel dit nieuwsbericht