Maandag 18 september bracht Sharon Gesthuizen een bezoek aan Plateau voorheen ASKA, een organisatie met 15 intergrale kindcentra in Assen. Directeur Paul Moltmaker en Marijke Fokkema, bestuursadviseur, ontvingen ons en leidden ons rond.

‘Tien jaar geleden zijn we gestart als brede school Assen. Maar we merkten dat de voortgang stagneerde – je hebt veel partijen nodig om samen zaken te ontwikkelen. Toen hebben we gezegd we willen opvang en onderwijs in één organisatie positioneren zodat je door kan groeien naar integrale kindcentra.’

Het was een boeiende ochtend, waarin we goed bijgepraat zijn over de regionale ontwikkelingen in Assen. Met ingang van 1 januari 2018 moeten alle basisscholen in Assen peuteropvang vanaf 2 jaar aanbieden. Vanzelfsprekend heeft dit veel gevolgen voor de dynamiek; welke keuzes maken ouders nu ze al op jonge leeftijd van hun kinderen een keuze maken voor een basisschool, welke locaties krijgen voldoende aanmeldingen en kunnen open blijven, wat zijn de consequenties voor het personeel? Paul Moltmaker: ‘Gevolg is een versnipperd veld. Maar de IKC-vorming gaat verder. We willen ook welzijn, zorg en het na-schoolse aanbod toevoegen aan ons aanbod de komende jaren. Dan heb je pas een volledig integraal aanbod.’

Marijke Fokkema benadrukt het belang van goede opleidingen en de gelijkwaardigheid van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Integratie van opleidingen en afstemming op de praktijk dragen hier aan bij door nieuwe ontwikkelingen in de praktijk door te voeren.

Deel dit nieuwsbericht