Wil jij opvang bieden?
Wil jij in jouw regio opvang aan vluchtelingen uit de Oekraïne bieden, dan zijn de volgende vragen relevant:

  • Wat ligt binnen jouw capaciteit om te doen?
  • Welke soort hulp kun jij bieden?
  • Heb je genoeg opvangmogelijkheden?
  • Kun je met je huidige personeel extra inzet leveren t.b.v. de kinderen uit Oekraïne?

Plan
Zie je hier mogelijkheden, breng dan met je organisatie in kaart wat je kunt leveren en hoe je dat zou willen doen.
Ga met dit plan in gesprek met je toezichthouder, andere sociaal maatschappelijke partijen en de gemeente.
Gezamenlijk onderzoek je wat de opvangvraag en wat de mogelijkheden per leeftijdsgroep zijn.

Financiering
Omdat de Wet Kinderopvang financieel geen soelaas biedt voor vluchtelingen, zullen gemeenten in dit (financiële) gat springen.
We verwachten dat het merendeel van de vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, op termijn terug wil keren naar Oekraïne. Zij hoeven geen asielprocedure starten. Zij kunnen volgens huidige wet- en regelgeving geen gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag. Dit geld voor alle opvangvormen en dus ook voor gastouderopvang en het peuterwerk. Als gezegd, de financieringsrol ligt hier op dit moment naar alle waarschijnlijkheid bij gemeenten.

Nood breekt wet
BMK-lid Hoera Kindercentra (Peel en Maas, Weert, Nederweert en Leudal) startte al voor aanvang van de oorlog in de Oekraïne i.s.m. COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een opvanglocatie in een AZC. Dit centrum kan mogelijk nu ingezet worden voor kinderen uit de Oekraïne. Een pedagogisch medewerker verzorgt samen met vrijwilligers de opvang. Dit kan omdat dit buiten de wet kinderopvang valt. De gemeente financiert de personeelskosten, Hoera Kindercentra financiert additionele kosten als speelgoed, pedagogisch coach etc.

Veel vragen
De gezinnen uit Oekraïne zijn zwaar getraumatiseerd; wat zijn hun behoeften ten aanzien van kinderopvang in Nederland? Is er een toekomstbeeld, een termijn te geven voor eventuele opvang? Hoe staat dit in relatie tot het al bestaande personeelstekort en de sluitingen die er momenteel ook zijn? Wat is er juridisch en praktisch mogelijk? Hoe moeten we omgaan met de taalbarrière? Wat is de status van deze kinderen? Er zijn veel vragen te beantwoorden. We komen hier zeer binnenkort op terug.

Wat doet de BMK?

De BMK inventariseert o.b.v. input van leden welke initiatieven lopen, verzamelt de opgedane ervaringen en kennis.
Veel initiatieven zijn nog in de opstartfase. Zodra we relevante adviezen en voorbeelden kunnen delen, plaatsen we dit online. De BMK is voor, met en door leden, dus deel de initiatieven die jouw organisatie neemt in jouw gemeente!
Mail ons via info@bmko.nl of bel ons: 085 – 021 85 00

We zijn in gesprek met het ministerie van SZW of we samen met andere branchepartners aan kunnen schuiven bij het nationale crisisteam wat deze week is opgericht o.l.v. de minister van Justitie om hier verder over door te praten, daarom hebben we de input van onze leden nodig. BMK maakte samen met Ppink een beknopte handreiking: hoe ga je als pedagogisch professional het gesprek aan met kinderen over de oorlog in de Oekraïne? Hiervoor gebruikte we diverse bronnen, bijvoorbeeld het artikel van ons lid HumanKind.

Samen staan we sterker – War Child
War Child is ter plaatse in grensgebieden met Oekraïne, waar zij zich voorbereiden om partnerorganisaties te trainen in beschermen en het bieden van psychosociale steun aan kinderen en families op de vlucht. Meer informatie is te vinden op de site: Samen halen we de oorlog uit een kind.
We hebben contact opgenomen met War Child, zij hebben waardevolle expertise en een goed netwerk als het gaat om hulp bieden aan kinderen uit oorlogssituaties. War Child stelt nu trainingen ‘Psychosociale hulp aan kinderen’ samen en biedt dit aan aan lokale, maatschappelijke organisaties. Heel bruikbaar voor kinderopvangorganisaties. We zijn in contact hierover met War Child en komen hier snel op terug.

Arq Nationaal psychotrauma centrum
Arq begeleidt ouders en kinderen met oorlogstrauma’s. Ze bieden zorg op maat, doen wetenschappelijk onderzoek en adviseren en leiden op. De organisatie deelt deze kennis wereldwijd en bouwen voort op kennis en ervaring die ze hebben opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog en is uitgegroeid tot een toonaangevend instituut op het gebied van psychotrauma.
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Wat kun je daarnaast doen voor de kinderen?
De Nederlandse overheid ontfermt zich over kinderen en hun moeders die naar Nederland vluchten. Iedereen kan een bijdrage leveren aan hulp door geld of spullen te doneren.
Meer informatie: Vluchtelingenwerk en Giro 555.

We blijven dit bericht aanvullen met initiatieven van leden, opgedane ervaringen en kennis over de opvang van kinderen uit de Oekraïne!

Deel je initiatief met ons!

Deel dit nieuwsbericht