In de tweede week van mei wordt er weer een steekproef uitgevoerd om te toetsen of organisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Kinderopvangorganisaties met BSO Bussen die geselecteerd zijn, ontvangen hierover in de tweede week van mei bericht via de mail.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang zal in opdracht van de convenantpartijen de steekproef houden. Deze derde steekproef zal opnieuw uitgevoerd worden door middel van een digitale uitvraag. De totale omvang van de steekproef is afhankelijk van het aantal BSO Bussen in gebruik. Al deze BSO Bussen hebben een uniek nummer. Eén kinderopvangorganisatie kan in de steekproef voor meerdere BSO Bussen benaderd worden. Indien een BSO Bus geselecteerd wordt voor de steekproef, krijgt de kinderopvangorganisatie een mail met de uitvraag en een toelichting hoe daaraan te voldoen.

Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens, heeft Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenspraak met de sectororganisaties BK, BMK en BOinK een speciale pagina ingericht met informatie en hulpmiddelen.

Heb je inhoudelijke vragen over de steekproef of heb je hulp nodig bij het aanleveren van de informatie voor de steekproef?
Bel 085-1303893 of mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl

 

Deel dit nieuwsbericht