Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd komen die infectieziekten nauwelijks meer voor. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, krijgen daardoor minder snel de infectieziekte. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen.

De afgelopen maanden is er relatief meer aandacht voor het RVP in de media. Het gaat dan over de lichte daling van de vaccinatiegraad, over kritische prikkers, twijfelende ouders, maar ook over de opbrengst, de ziekte- en sterfgevallen die met het RVP door de jaren heen voorkomen zijn. In de discussie zijn ook voorbeelden aangehaald van baby’s die mazelen hebben gekregen van oudere kinderen die bewust niet gevaccineerd zijn. De vaccinatie tegen mazelen wordt pas gegeven bij 14 maanden, waardoor kleine kinderen vatbaar zijn voor mazelen als iemand in de omgeving mazelen heeft.

Registratie van vaccinatiestatus

De belangenvereniging ouders in de kinderopvang (BOinK) vindt dat ouders het recht hebben op informatie als je kind naar een opvang gaat waar kinderen zitten die niet zijn ingeënt. Deze informatie kunnen ouders mee laten wegen bij hun keuze voor de opvang. Hiervoor lijkt in de Tweede Kamer een meerderheid te zijn.

De minister van VWS heeft eind november aangegeven dat zij wil onderzoeken of het mogelijk, doelmatig en uitvoerbaar is om kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen te verplichten om de vaccinatiestatus van de aanwezige kinderen te registreren en daarover desgevraagd informatie aan ouders te verstrekken.

SZW en VWS horen graag hoe de sector en de belangenpartijen aankijken tegen een mogelijk inzicht in de vaccinatiegraad van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en een eventuele plicht voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om dat bij te houden. Daarbij wordt gekeken naar de huidige praktijk en naar de wettelijke kaders. Het RIVM analyseert welk effect van zo’n maatregel te verwachten is en of het risico op infectieziekten ook kleiner wordt en of dat leidt tot een handelingsperspectief voor ouders.

Deel dit nieuwsbericht