Personeelstekort in de kinderopvang

Zaterdag 15 juni (19.30 uur): Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) geeft in het RTL Nieuws een toelichting.

Lees het interview door RTL Nieuws online.


Hieronder schetsen we hoe de BMK tegenover het probleem van het nijpende personeelstekort staat.

Het personeelstekort waar onze sector mee kampt is groot, dat weten we niet alleen uit uit onderzoek, dat ondervindt de kinderopvang aan den lijve iedere dag. Een van de redenen van dit tekort, is het ontbreken van een stabiel overheidsbeleid als het gaat om de rol van kinderopvang voor jonge werkende ouders. Gaat het economisch goed, dat stijgt de vraag naar kinderopvang zoals we sinds een paar jaar ervaren. De jaren daaraan voorafgaand echter hadden we te maken met een crisis die tot gevolg had dat veel organisaties hun vestigingen moesten sluiten of in het ergste geval failliet gingen. Medewerkers verliezen dan het vertrouwen in de kinderopvang als bestendige carrière. En bij het ontbreken van een overheid die zich uitspreekt over de noodzaak van kinderopvang die toegankelijk is voor alle kinderen en betaalbaar voor alle ouders, of ze nu werken, werk zoeken of studeren, verliezen ook ouders hun vertrouwen in kinderopvang.

Een stabieler beleid vanuit de overheid zou enorm helpen”, zegt voorzitter Sharon Gesthuizen. “Je zou daarbij kunnen denken aan een basisrecht voor kinderen om naar de opvang te gaan. Zorg ervoor dat kinderen, ongeacht of hun ouders werken, altijd recht hebben op bijvoorbeeld twee dagen opvang in de week en geef ouders daar een compensatie voor. Dan heb je een stabiele basis voor de opvangsector. Dat betekent dat je met een gerust hart kunt kiezen voor een baan in de kinderopvang.”

De BMK pleit dan ook voor een systeem waarbij (een groot deel van) de kosten van kinderopvang publiek worden gefinancierd. Een bijkomend gevolg van een dergelijk systeem is dat het grote aantal regels – nu noodzakelijk om de kwaliteit in de sector zoveel als mogelijk te garanderen – aanzienlijk terug gebracht kan worden. (Lees meer over onze visie.)

Binnen de kinderopvang wordt veel gebruikt gemaakt van de BBL-subsidies om jonge potentiële medewerkers aan te trekken en de BMK is groot voorstander van deze subsidie. Een meer bestendige vorm van financiering zou nog beter zijn, zodat werkgevers en studenten kunnen vertrouwen op deze subsidie voor praktijkleren in het MBO. Dit zal een positief effect hebben op de doorstroom van goed opgeleide medewerkers kinderopvang op de arbeidsmarkt.

Ook ziet de BMK mogelijkheden om in de samenwerking met het onderwijs het vak pedagogisch medewerker aantrekkelijker te maken. Daarnaast kunnen we het vak pedagogisch medewerker interessant maken voor een grotere doelgroep dan alleen MBO-studenten door ons te richten op HBO-studenten. Zo vergroten we de vijver waarin we vissen en gaan we op langere termijn concurreren met andere sectoren op de arbeidsmarkt. En tenslotte zijn we actief in het platform kinderopvang van het FCB (het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinder-opvang) en werken we gezamenlijk met de andere partijen in de kinderopvang (BK, FNV en CNV) aan het ontwikkelen van een arbeidsmarktcampagne.

 

Deel dit nieuwsbericht