Het derde WW-jaar

Zoals afgesproken in voorgaande cao-akkoorden wordt de duur en de opbouw van de WW en de WGA gerepareerd. Deze private aanvulling verloopt via de Stichting PAWW en de medewerker betaalt de bijdrage. Als werkgever houd je deze bijdrage in op het brutoloon en je draagt deze af aan de Stichting PAWW.

Wat betekent PAWW?

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. De Stichting PAWW is de uitvoeringsinstantie van de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

Voor wie is de aanvulling bedoeld?

De private aanvulling is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar wordt de bovenwettelijke uitkeringsduur opgebouwd, naast de wettelijke uitkeringsduur voor de WW. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Wat betekent PAWW?

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd
tot het oude niveau.

Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?

De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10
jaar wordt uitkeringsduur voor de PAWW opgebouwd, naast de uitkeringsduur voor de WW. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Ingangsdatum

De ingangsdatum voor de kinderopvang is 1 september 2018. Kinderopvangorganisaties ontvangen een deze dagen individueel uitnodigingen tot deelname aan PAWW. De uitnodiging bevat een code waarmee de registratie kan worden geactiveerd. Meer informatie over de implementatie is te vinden op www.spaww.nl.

Deel dit nieuwsbericht