Het in dienst nemen van een stagiair geeft mogelijk recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. De stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de werkgever aan de stagiair een vergoeding te betalen waarop loonheffingen worden ingehouden. Ook moet de stagiair zelf een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen of iemand hiervoor machtigen. De aanvraag moet worden gedaan binnen drie maanden nadat de stage begonnen is.

Wat moet je als werkgever ondernemen?

Als je als werkgever een stagiair na het einde van de stage in dienst, heb je tot maximaal drie jaar na de startdatum van de stage recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Let er wel op dat dit alleen geldt als de stagiair de doelgroepverklaring LKV binnen drie maanden na de start van de stage heeft aangevraagd én de stagiair in dienst komt bij dezelfde werkgever als waar hij stage heeft gelopen. Indien de stagiair geen stagevergoeding ontving waarop loonheffingen ingehouden moesten worden, dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen drie maanden nadat deze voormalige stagiair in dienst is getreden.

Bekijk voor meer informatie de infographic ‘stage en LKV’ en ‘de animaties‘.

Deel dit nieuwsbericht