Het peuterspeelzaalwerk gaat, zoals afgesproken in het Akkoord overgang peuterspeelzalen, onder de cao Kinderopvang vallen. Cao-partijen kinderopvang en sociaal werk hebben gezamenlijk een overgangsregeling opgesteld om de arbeidsvoorwaardelijke overgang naar de cao Kinderopvang te realiseren.

Het uitgangspunt van deze regeling is dat de medewerkers aanspraak houden op de hoogte van hun salaris, zoals dat geldt op het moment dat het peuterspeelzaalwerk niet langer valt onder de cao Sociaal Werk. De overgangsregeling wordt zo snel als mogelijk opgenomen in beide cao’s. Met het oog daarop is de tekst van de overgangsregeling, na een extra juridische toets, geactualiseerd. De inhoud van de afspraken is gelijk gebleven: zie de geactualiseerde tekst.

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen peuterspeelzaalorganisaties de overstap maken naar de cao Kinderopvang aan de hand van de afspraken uit deze overgangsregeling. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2021. Indien de overstap op een later moment plaatsvindt dan 1 augustus 2020, geldt de datum van de overstap als “de overgangsdatum” zoals bedoeld in de overgangsregeling. Dit betekent dat de peildatum voor onder andere de berekening van de compensatietoeslag en eventueel de persoonlijke toeslag de datum is van de overstap. De opbouw van het loopbaanbudget (LBB) en individueel keuzebudget (IKB) stopt ook op de datum van de overstap.

Deel dit nieuwsbericht