Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn de premies voor het pensioen vast. In de cao Kinderopvang is bepaald dat cao partijen bij een premiewijziging op basis van vastgestelde verdelingsafspraken de premiehoogte voor werkgevers en werknemers vaststellen.

 

Het document met de vastgestelde pensioenpremie en -verdeling voor 2017 tref je hieronder aan.

 

Besluit_Pensioenpremieverdeling 2017_cao Kinderopvang

Deel dit nieuwsbericht