Een stagiair zonder Nederlandse nationaliteit, die langer dan twee weken (of 60 uur) aaneengesloten werkzaam is in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Om de inschrijving te voltooien zijn een burgerservicenummer (BSN) en een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

BSN via Registratie Niet-ingezetene (RNI)

Woont de stagiair niet, of voor een periode korter dan 4 maanden, in Nederland? Dan kan deze zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Maak een afspraak bij één van de 19 gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente). Na inschrijving wordt aan de stagiair een burgerservicenummer (BSN) verstrekt. Deze inschrijving is gratis.

 Aanvragen VOG na ontvangst BSN

Na ontvangst van het BSN vraagt de stagiair bij de Dienst Justis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan op functieaspecten 84 en/of 86. De school of de houder van de kinderopvangorganisatie kan deze VOG-aanvraag voorbereiden.

Inschrijven PRK

Nadat de VOG is afgegeven neemt de stagiair contact op met de helpdesk kinderopvang van DUO. Omdat de stagiair niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit, is het niet mogelijk online (via DigiD) in te schrijven in PRK. Bel daarom (050) 599 8054, optie 2 of stuur een mail: helpdesk-prk@du.nl. Vraag naar het formulier ‘Inschrijven Personenregister kinderopvang’ en stuur deze volledig ingevuld terug. Na ontvangst registreert DUO de inschrijving in het PRK. Op het moment van inschrijven mag de VOG niet ouder zijn dan 2 maanden. De kosten voor de inschrijving bedragen € 25,-.

Koppelen

Na de inschrijving in het PRK moet de kinderopvangorganisatie de stagiair koppelen aan de organisatie. Dit moet gebeuren voor de start van de werkzaamheden van de stagiair.

Meer informatie

DUO (zakelijk)

Denklijn personenregister kinderopvang

Registratie Niet-ingezetenen (RNI)

Dienst Justis

Deel dit nieuwsbericht