Gisteren heeft de Minister met een brief de Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie aan te passen. Aanpassing geschiedt op het punt van het inzetten van beroepskrachten. Het wordt mogelijk om als pedagogisch medewerker ve werkzaam te zijn  als die medewerker nog bezig is met een training of opleiding voor de ve.De voorwaarden waaronder dit mogelijk is worden in bijgaande brief Brief-Ministerie-Beroepskrachten-VE-maart-2018 toegelicht.

Deel dit nieuwsbericht