Donderdag 6 oktober 10 – 11 uur Online ledensessie over de aankomende versoepelingen regelgeving

Op 5 september j.l. verscheen de Kamerbrief ‘Aanpak personeelstekort in de kinderopvang vraagt om gezamenlijke inzet’ van minister Van Gennip. Zij kondigt hierin aan om naar aanleiding van de evaluatie van de wet IKK, de meest knellende regelgeving aan te passen.

Het gaat om de volgende regelgeving:

  • Vaste Gezichten Criterium (VGC) voor baby’s; het flexibeler invullen van dit criterium.
  • 3-uursregeling voor de Beroepskracht-kindratio (BKR); door vereenvoudiging van het registreren van de drie uur op een dag waarop afgeweken mag worden van de BKR, in plaats van de 3 uur afwijking van de BKR vooraf schriftelijk vastleggen.
  • Flexibiliteit in de BSO; meer ruimte creëren voor het organiseren van een divers en uitdagend activiteitenaanbod door een aantal belemmeringen in de kwaliteitseisen weg te nemen.

Meepraten?
Eerder  hebben we een survey gedaan over dit onderwerp, en voorstellen uitgewerkt en ideeën voorgedragen aan SZW om bovenstaande regelgeving te verbeteren.
Tijdens deze ledensessie verzamelen we een laatste keer input  om te delen met SZW.
En ook staat op de agenda:
– hoe kunnen deze regels worden versoepeld;
– waar moeten we op letten;
– waar willen we met elkaar naar toe werken in de toekomst?

Meld je hier aan.

Deel dit nieuwsbericht