Minister Slob heeft besloten opnieuw subsidie beschikbaar te stellen voor een vakantie-aanbod aan peuters met een VE-indicatie. Er is hiervoor  € 10,7 miljoen beschikbaar. VE-aanbieders kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de zomer- herfst- en kerstvakantie in 2021. Op korte termijn wordt de regeling gepubliceerd en gaat het aanvraagloket open.

In 2020 was ook subsidie beschikbaar voor extra aanbod in de schoolvakanties. Op basis van de positieve ervaringen van VE-aanbieders hebben BK, SWN en BMK in oktober een brief gestuurd aan de minister, waarin is aangedrongen op een tweede aanvraagmogelijkheid voor alle schoolvakanties in 2021. Daarbij is het verzoek gedaan om de bepaling los te laten dat minimaal 5 peuters moeten deelnemen, omdat dit met name in kleine dorpskernen niet haalbaar is. Nadat  de tweede sluiting voor alle kinderopvangorganisaties in december werd afgekondigd  hebben we het belang van extra aanbod in de schoolvakanties nogmaals onder de aandacht gebracht.

In een brief van 19 maart jl. heeft minister Slob laten weten dat er subsidie beschikbaar komt. De bepaling dat er tenminste 5 peuters moeten deelnemen aan de activiteiten is gewijzigd: er moeten nu minimaal 3 peuters deelnemen. Helaas is een aanvraag voor de meivakantie niet mogelijk.

Zodra de subsidieregeling wordt gepubliceerd en de aanvraagtermijn bekend is, berichten we hierover op onze site.

Download de brief van minister Slob

Deel dit nieuwsbericht