Aanvragen voor compensatie Bso-sluiting (ouders zonder KOT) blijven achter

Begin september zijn de Rijksoverheid en het SVB gestart met het informeren van ouders over de mogelijkheid om de tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) aan te vragen. Ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag en bij de laatste lockdown van de BSO hun facturen normaal hebben doorbetaald worden zo tot het maximale uurtarief gecompenseerd.

– sinds 1 oktober kunnen OUDERS de vergoeding aanvragen (dus de door houders ingevulde Verklaring uploaden website SVB).

– sinds 1 september kunnen HOUDERS de Verklaring Kinderopvang downloaden (website SVB).

De aanvraagperiode voor deze vergoeding voor ouders startte op maandag 1 oktober en loopt tot en met 1 december. Het blijkt dat de aanvragen door deze ouders achterblijven bij de vorige periode. Het is niet bekend waar dat aan ligt. Toch is het belangrijk  Als ouders, om welke reden dan ook, hun compensatie niet aanvragen, zal het draagvlak om bij een volgende crises situatie de facturen normaal door te betalen zodat organisaties kinderen kunnen blijven opvangen, afnemen. Dit is voor iedereen een onwenselijke situatie.

Wijs ouders die in aanmerking komen voor de TTKZO, op hun recht om deze compensatie aan te vragen. Meer informatie: website van SVB.

Lees ons eerdere bericht hierover (3 oktober)


Hoe vragen ouders de compensatie aan?
Het proces is hetzelfde als vorig jaar:

  • De KOO downloaden de ‘Verklaring Kinderopvang’: www.svb.nl/verklaring op de website van de SVB.
  • De KOO vult de verklaring in en levert de gevraagde facturen aan de ouder.
  • De ouders vullen deze verklaring in en uploaden de facturen op de site van de SVB.
    NB: dit kan uiterlijk tot 1 december!

De Verklaring met de bijbehorende informatie en het stappenplan staan dan live op: www.svb.nl/vergoeding.

Hier vind je de Engelstalige pagina.
https://www.svb.nl/nl/vergoeding/information-in-english

Deel dit nieuwsbericht