In juni 2018 organiseerde het Ministerie van SZW de derde ronde informatiebijeenkomsten over de nieuwe kwaliteitseisen van de wet IKK. Ditmaal stonden met name de maatregelen voor 2019 en 2023 centraal, zoals de BKR en de pedagogisch beleidsmedewerker. Ook was er aandacht voor toezicht en het betrekken van medewerkers, ouders en oudercommissies bij de wijzigingen.

Tijdens deze bijeenkomsten werden diverse workshops aangeboden, te weten:

  • Beroepskracht-kindratio 2019
  • Opleidingseisen Pedagogisch medewerker en Pedagogisch beleidmedewerker
  • Betrekken van oudercommissie en ouders en vragenkwartiertje wet- en regelgeving
  • Deelnemers en SZW met elkaar in gesprek
  • Toezicht: rol, taken en bevoegdheden

De presentaties van deze vijf workshops zijn inmiddels digitaal beschikbaar en terug te lezen.

Deel dit nieuwsbericht