Live bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld & kindermishandeling op 16 mei!

Vanuit de BMK en BK organiseren wij de volgende bijeenkomst voor de werkgroep aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang live in Amsterdam. Naast een inhoudelijke lezing door de LVAK zal er ook een brainstormsessie plaatsvinden m.b.t. landelijk beleid & uitvoering van de meldcode en willen wij onze wensen en ambities met elkaar delen. Er is op deze manier meer ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën of om je intervisie groep weer eens op te zoeken en bij te praten.

Datum, tijd en locatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 16 mei van 13 tot 16 uur. We hebben een ruimte gereserveerd bij Fruittuin van West aan de Tom Schreursweg 48 in Amsterdam. Hier hebben we alle ruimte om ook in kleine groepjes buiten door de boomgaard te wandelen om te brainstormen en evt. casuïstiek onderling te bespreken. Ook kunnen we je aanraden om wat vroeger te komen en vers fruit te plukken (wat er dan al groeit..) – zie: Home – Fruittuin van West

Brainstorm 

Waar kunnen jullie aan denken bij de brainstorm over landelijk beleid m.b.t. de meldcode?

  • Welk houvast mis je in je organisatie of bij je gastouderbureau als aandachtsfunctionaris? Wat zou jou helpen om het beleid & de praktijk levend te houden en continu onder de aandacht te kunnen brengen? Wat zou jou helpen om de kinderen echt goed in beeld te blijven houden?
  • Wat zou je willen veranderen in de samenwerking met Veilig Thuis?
  • Wat zou je willen veranderen in de samenwerking met scholen? En met OKT’s?

Graag aanmelden via dit formulier 

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de bijeenkomst. Er zit wel een maximum aan het aantal deelnemers dat in de zaal kan, dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Deel dit nieuwsbericht