De BMK, BK en BOinK werken samen met bestuurders uit het onderwijs in de Beweging tegen kindermishandeling. In dat kader komt de beweging binnenkort met een vervolgbrochure voor kinderopvang- en onderwijsprofessionals, die dieper ingaat op hoe je de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt in de praktijk. Ook worden er zogenaamde leertafels georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Veilig Thuis, exclusief voor kinderopvang en onderwijs.

Data en locaties

De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data. Aanmelden kan op de website van BOinK, via de links:


Weet je nog? Protocol, afwegingskader, website en app

Volgens de Taskforce kindermishandeling hebben zo’n 120.000 kinderen jaarlijks te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Onderwijs en kinderopvang zijn belangrijke vindplekken. Professionals in deze sectoren zien kinderen vrijwel dagelijks en hebben, zeker in de kinderopvang, veel contact met de ouders.

De kinderopvang werkt verplicht met het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang. Daarin staat informatie over de Meldcode, inclusief het afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Vorig jaar bracht BOinK hierover een brochure uit, waarvan maar liefst 30.000 exemplaren opgevraagd zijn.

Ook is de Meldcode Kinderopvang als app uitgebracht (Meldcode KO) voor kinderopvangmedewerkers, om het makkelijker te maken met de Meldcode te werken.  In de app kan ‘klik voor klik’ door de stappen van elke route uit het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ worden gelopen. Daardoor krijgt de gebruiker alleen de informatie en stappen uit de meldcode te zien die op dat moment voor hem/haar van toepassing zijn. Bij elke stap kan om extra toelichting worden gevraagd. De app is gratis te downloaden in de Apple- of Play store, wat inmiddels al bijna 20.000 keer is gedaan.

Nieuwe brochure en bijeenkomsten

Hoewel vroegsignalering ook wel ‘stap 0’ van de Meldcode wordt genoemd, is er vaak handelingsverlegenheid als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hoe werk je met de Meldcode? Hoe voer je het gesprek met ouders? Hoe zorg je ervoor dat de vertrouwensband niet beschadigd raakt? Hoe ga je als professional om met een kind dat thuis een vechtscheiding meemaakt? Om dieper in te gaan op het praktische gebruik van de Meldcode, komen de branchepartijen midden oktober met een nieuwe brochure ‘Meldcode in de praktijk’.

BOinK organiseert samen met de gemeente Amsterdam en Veilig Thuis de gratis bijeenkomsten ‘De Verbeterde Meldcode in de Praktijk’ voor pedagogisch medewerkers, gastouders, leerkrachten en andere betrokken professionals uit beide sectoren. Op deze bijeenkomsten krijgen zij gerichte informatie over de verbeterde Meldcode en hoe deze toe te passen. Hierbij komt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis nadrukkelijk aan de orde. De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, maar het doel is door het hele land bijeenkomsten te organiseren om professionals zo goed mogelijk te informeren over wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en met elkaar de diepte in te gaan. Met als doel om vanuit de Beweging tegen kindermishandeling als onderwijs en de kinderopvang samen kindermishandeling zo vroeg mogelijk in beeld te brengen.

Deel dit nieuwsbericht