App Meldcode Kindermishandeling beschikbaar vanaf 19 december 2018

Per 1 januari 2019 is het werken met het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag verplicht. Dit is de verbeterde meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, waaraan in stap 4 en 5 het “afwegingskader” is toegevoegd.

Van professionals wordt nu verwacht dat zij bij acuut en structureel geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Het afwegingskader helpt om te bepalen of daarvan sprake is en of er aanvullend (ook) zelf nog hulp kan worden geboden. In het geval van de kinderopvang is dit eigenlijk niet aan de orde omdat we meestal alleen ondersteuning kunnen bieden door extra opvang aan te bieden. Hulpverlening is geen primaire taak van de kinderopvang.

Meldcode App: vanaf 19 december beschikbaar!

Vanaf vandaag is de gratis Meldcode app beschikbaar! Met deze op de praktijk gerichte app kunnen beroepskrachten op een laagdrempelige en gemakkelijke manier het protocol kindermishandeling doorlopen.

In de app:

  • kun je stap voor stap door de meldcode lopen, inclusief het afwegingskader
  • vind je informatie over alles met betrekking tot kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
  • vind je verschillende tips, voorbeelden, FAQ’s en downloads

De app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store.

Zie ook het persbericht over de Meldcode App.

FAQ

– Wat kan ik zelf doen?

  • Haal de handzame brochure afwegingskader in huis, te bestellen via https://www.boink.info/nieuws/folder-afwegingskader-vernieuwde-meldcode.
  • Informeer je medewerkers over de herziene meldcode en het afwegingskader.
  • Download de app Meldcode op de telefoon(s) en/of tablet(s) van de organisatie (indien aanwezig).
  • Zorg in ieder geval dat er op iedere locatie op minimaal één toestel de app gedownload is.
  • Laat medewerkers de app Meldcode downloaden op hun mobiele telefoon en/of tablet.

Als je kiest voor een training of cursus let dan op dat de trainer een licentie heeft om deze training te geven


– Hoe gaat de GGD om met toezicht op het gebruik van de vernieuwde meldcode?

De wettelijke voorwaarden rondom de meldcode blijven onveranderd. Houders moeten de meldcode zelf vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. De toezichthouder wordt aangeraden kennis te nemen van het Basisdocument en in de praktijk beoordelen of pedagogisch medewerkers kennis hebben van het afwegingsmodel en of een actuele versie van het Protocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voorhanden is.

Onze suggestie is: laat bij een inspectie zien dat alle informatie (Protocol, brochure, app) beschikbaar is en dat indien nodig je medewerkers die weten te vinden en te gebruiken.

Hoe zit het met privacy?

‘Mag ik met het oog op de AVG informatie over een kind wel doorgeven aan Veilig Thuis? En mag ik informatie delen met andere medewerkers?’ Dat zijn twee veelgestelde vragen. De toepassing van de Meldcode heeft voorrang boven de beperkingen die de AVG stelt. Het delen van informatie met Veilig Thuis en met collega’s is, mits goed onderbouwd en vastgelegd, toegestaan.

Wanneer je een melding maakt bij Veilig Thuis, dan mag Veilig Thuis aangeven wanneer er ook meldingen van andere partijen zijn binnengekomen. Dit valt onder hun nieuwe radarfunctie.

– Moet ik de Meldcode gebruiken of de Verwijsindex?

De Verwijsindex is ooit geïmplementeerd door gemeenten. Ook als je de Verwijsindex gebruikt ben je verplicht om de Meldcode te gebruiken en op basis van de uitkomst van het afwegingskader eventueel te melden bij Veilig Thuis.

 

– Meld jij of meld ik?

Voorheen konden bijvoorbeeld een leerkracht en pedagogisch medewerker afspraken maken over wie zou melden wanneer beiden zich zorgen maakten over hetzelfde kind. Nu zijn alle betrokkenen verplicht zelf te melden bij Veilig Thuis. Daarmee wordt voorkomen dat er geen melding plaats vindt omdat men in de veronderstelling was dat de ander zou melden.

 

Deel dit nieuwsbericht