Genderneutrale opvoeding en educatie in de opvang en het onderwijs van het jonge kind

Donderdag 24 september 2020, 13:30 tot 17:00 uur

Genderneutraal opvoeden. In het Zweedse Stockholm zijn een paar kinderdagverblijven daarmee al een aantal jaren bezig. Jongens en meisjes worden neutraal aangesproken met ‘vriend’ en ‘het’. Spelmateriaal is niet gegroepeerd in de traditionele huishoek en bouwhoek, maar staat naast en door elkaar. Boeken worden zorgvuldig geselecteerd, waarbij boeken met de bekende stereotypen worden vermeden.
Is dit een goede manier om kinderen een grotere keuze te bieden die niet is bepaald door sociale verwachtingen gebaseerd op geslacht? Waarom zouden we het ‘moeten willen’ om géén onderscheid maken tussen jongens en meisjes? Welke visie op gender ligt daaraan ten grondslag?

De vragen die we in dit seminar willen stellen zijn:

  • In hoeverre realiseren we ons dat we onbewust genderstereotypering hanteren?
  • Stereotypering die zich uit in aanbod van activiteiten, bejegening van de kinderen, verwachtingen die we van de kinderen hebben en de inrichting van de ruimten?
  • Hoe kunnen we daar bewust mee omgaan? Zijn er handvatten om deze genderstereotypering tegen te gaan?
  • Op welke wijze zouden we ouders hierbij kunnen betrekken?

Sprekers / programma

Lotta Rajalin, hoofd van kinderdagverblijf Egalia uit Stockholm 
In Egalia benadert het team kinderen genderneutraal. Ze worden niet aangesproken als ‘jongens’ en ‘meisjes’ maar als ‘vrienden, personen of mensen. De crèche biedt plaats aan 40 kinderen van één tot zes jaar oud en heeft een flinke wachtlijst. Alle crècheleiders (twee mannen en vier vrouwen) van Egalia hebben genderstudies gedaan.
In verband met de klimaatverandering wil Lotta zo min mogelijk reizen en zal ze niet lijfelijk aanwezig zijn op dit seminar. Via twee films laten we de visie van Lotta op genderneutrale opvoeding zien en de wijze waarop deze gestalte krijgt in de Preschool Egalia te Stockholm (1-6 jaar). Via een videoverbinding gaan we met Lotta hierover in gesprek.

dr. Marleen Groeneveld is als onderzoeker werkzaam bij het Societal Challenges Lab van de Universiteit Leiden
Marleen Groeneveld houdt zich in het veld van de pedagogiek bezig met onder andere de thema’s gender, kinderopvang, opvoeding en socialisatie. In haar presentatie zal zij vanuit de wetenschap antwoorden geven op de vragen van dit seminar. Ze zal niet alleen vertellen over genderneutraal opvoeden, maar ook over de invloed van opvoeding op jongens en meisjes.

Doelgroep

Alle mensen die bij de inhoudelijke vormgeving van de opvang, ontwikkeling en onderwijs aan kinderen van 0 tot 6 jaar zijn betrokken: managers en bestuurders, pedagogen, pedagogisch coaches, directeuren basisscholen, onderbouwcoördinatoren, IB’ers, onderzoekers en adviseurs.

Praktisch

Datum: donderdag 24 september 2020, 14:00 – 17.00 (inloop vanaf 13:30 uur)
Locatie: Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Routebeschrijving 
(onderaan de pagina)
Voertaal: deels Engels
Corona: In verband met corona is het aantal deelnemers beperkt. We bieden de mogelijkheid het seminar online te volgen.

Fysieke aanwezigheid:
Kosten
: € 120,= incl. btw.
Max aantal deelnemers: 38.

Volgen Livestream
Kosten: € 48,= incl. btw.

Inschrijven op: Inschrijfformulier

Deel dit nieuwsbericht