Wil je meer leren van de praktijk van integrale kindcentra (IKC)? Kom dan naar één van de vier inspirerende en informatieve IKC-dagen op locatie, georganiseerd door de PO-Raad.

Praktisch, thematisch en divers

De IKC-dagen zijn voor bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit de kinderopvang, het onderwijs, de zorg en/of een gemeente die meer willen weten over thema’s zoals passend onderwijs, samenwerking met jeugdhulp, doorgaande leerlijn en bestuurlijke modellen voor IKC’s. Deelnemers gaan met IKC-bestuurders in gesprek over visievorming, de beste strategie en (be)sturing voor ‘hun’ IKC en over noodzakelijke processtappen tijdens het transformatieproces van school en kinderopvang naar integraal kindcentrum. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen over het voorkomen van valkuilen op de werkvloer, het aanjagen van successen en verder om ervaringen uit te wisselen met locatiemanagers.

De bijeenkomsten zijn praktisch, thematisch opgezet met relevante IKC-thema’s en worden gehouden op wisselende IKC-locaties. De lunch is inbegrepen en op elke locatie is een rondleiding onderdeel van het programma.

Vrijdag 23 november: De Zevensprong in Heerhugowaard

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 23 november 2018 van 09.30 tot 13.00 uur bij De Zevensprong in Heerhugowaard. De Zevensprong is onderdeel van Stichting Blosse, een van onze BMK leden. Deze locatie dient als goed voorbeeld hoe je van een visie naar een IKC-vorm op maat kunt komen en hoe je samenwerking tussen een bestaande school met een nieuwe kinderopvangpartner vorm kunt geven.

Tijdens het bezoek aan De Zevensprong staan twee thema’s centraal:

  • De eerste stappen op weg naar een IKC
  • Bestuurlijke samenwerking onderwijs en kinderopvang

Niels Lover (directeur) en Martine Wagenaar (locatiemanager) spreken over ‘De eerste stappen op weg naar een IKC’: een realistisch verhaal vanuit de praktijk en over transformatieproces van ‘hun’ IKC. Het duo vormt samen de kindcentrumdirectie van De Zevensprong. Daarnaast zijn ze allebei werkzaam bij bestuursorganisatie Blosse.

Daarna komen Blosse-bestuursleden, Adrie Groot en Jeroen Spanbroek, vertellen over hun ervaringen met de bestuurlijke samenwerking tussen onderwijsstichting Flore en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard en het oprichten van bestuursorganisatie Blosse.

Hierbij zullen zij ingaan op het bestuurlijke model, de bijbehorende strategie en de lange termijnvisie. En hoe dat vervolgens uitpakt in de praktijk. Eerder verscheen hierover een interview met Jeanette de Jong, bestuurslid Blosse, en PO-Raad voorzitter Rinda den Besten.

Aanmelden

Je kan je tot uiterlijk 18 november aanmelden via een e-mail naar ditis@etuconsult.nl (Job van Velsen) met je naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Je ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Verder is de bijeenkomst voor maximaal 24 deelnemers en zijn hier geen kosten aan verbonden. Neem gerust je duo-partner uit de gemeente, de jeugdzorg, de kinderopvang of peuterspeelzaal mee. Een week voorafgaand aan 23 november ontvang je het definitieve programma. Vol=vol.

Informatie over de andere drie bijeenkomsten volgt op korte termijn.

Deel dit nieuwsbericht