09:00 – 16:30, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Om het netwerk en de beweging van Met Andere Ogen (MAO) te verstevigen en te verdiepen organiseren we ook dit jaar weer een MAO Doen-Dag met als thema ‘Samen verder bouwen’. Op deze dag staat het stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de lokale praktijk en inclusieve samenwerking met ouders en jongeren centraal.

Samen verder Bouwen is het thema van de tweede Met Andere Ogen Doen-Dag op 25 november. Doe je mee? De inschrijving is nu geopend!

Voor de MAO Doen Dag 2022 nodigen we professionals, beleidsmakers, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in het onderwijs, opvang, ondersteuning en jeugdhulp. Samen bouwen we verder aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en daarmee aan het vergroten van de ontwikkelkansen voor kinderen. Het programma zal bestaan uit inspirerende keynote sprekers, verdiepende werksessies, een heerlijke netwerklunch en creatieve intermezzo’s.

Inschrijven en meer informatie

Dit jaar is het programma alleen fysiek bij te wonen. Achteraf is het plenaire programma online terug te kijken. Het aantal fysieke plekken is beperkt, reserveer dus snel je plekje.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma en kan je je inschrijven voor de werksessies. Meer informatie vind je op de website van Aanpak Met Andere Ogen.

Deel dit nieuwsbericht