Het enige echte expertisecentrum voor de kinderopvang heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gedaan naar de ervaringen op het gebied van:

  • Beroepskrachten in opleiding;
  • Toezicht;
  • Corona.

Aanleiding voor het onderzoek

Binnen de kinderopvang is sprake van grote personeelstekorten. Het kabinet heeft in december 2021 maatregelen aangekondigd die op korte termijn meer lucht moesten geven aan de kinderopvangsector in het kader van het personeelstekort. Het gaat om de verruimde inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding en het bij toezicht en handhaving rekening houden met situaties ten gevolge van personeelstekorten.

Met het onderzoek is ook inzicht verkregen in effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie en de wenselijkheid van maatregelen als daar onverhoopt opnieuw aanleiding voor is.

Download hier het hele onderzoek

Meer in contact met het Expertisecentrum Kinderopvang?

Dat kan, het Expertisecentrum Kinderopvang heeft dit najaar een volle kalender met inspirerende (online) activiteiten.  je kunt je hiervoor al inschrijven. Of het nu gaat om een een webinar, pedagogisch practicum of congres. Als jij als pedagogisch coach, beleidsmedewerker of manager op zoek bent naar verbreding en verdieping van jouw vakkennis, schrijf je dan in voor een inspirerende bijeenkomst.

 

Deel dit nieuwsbericht