Online Ledensessie BMK Pedagogenplatform: ‘Diversiteit en Inclusie’ – 14 november (15-16 uur)

‘Wat is de opdracht van de maatschappelijke kinderopvang?’

We leven in een complexe, steeds veranderende samenleving. De scheidslijn tussen verschillende groepen in onze maatschappij wordt groter. We hebben te maken met een groeiende ‘diversiteit’. De behoefte aan gelijke kansen en gelijkwaardigheid -met behoud van eigenheid- neemt toe. We zien het als onze (pedagogische) opdracht te bepalen hoe we hiermee omgaan. De BMK ziet de kinderopvang als een eerste mini-samenleving waar kinderen mee in aanraking komen ná het gezin en de familie. Dat betekent dat we binnen deze mini-samenleving kunnen leren aan kinderen hoe we met elkaar omgaan.

Hoe kunnen wij actief insluiten?

Wij onderscheiden drie verschillende, maar aan elkaar verbonden, beleidsterreinen binnen de kinderopvang om actief richting te geven aan diversiteit- en inclusievraagstukken; organisatiebeleid, pedagogisch beleid en landelijk beleid.

Luister & praat jij met ons mee?

Op deze beleidsterreinen willen wij graag met jullie in gesprek tijdens de BMK Ledensessie. Dit doen we door onder andere stil te staan bij (een aantal van) deze vragen:

Wat is de visie op inclusief pedagogisch beleid en personeelsbeleid?

Pedagogisch beleid

  • Hoe kan je op groepsniveau verbinding zoeken in alledaagse contacten met ouders?
  • Welke concrete houdingsaspecten hebben professionals nodig om inclusief te werken?
  • Hoe organiseer je structurele ontmoetingsmomenten?

Organisatiebeleid

  • Hoe inclusief zijn wij als organisatie?
  • Geven wij het goede voorbeeld?
  • Zitten er grenzen aan inclusiviteit?

Landelijk beleid

  • Wat is nodig om kinderopvang voor alle kinderen, ongeacht gezinskenmerken of werkstatus van ouders, kwalitatief hoogstaand, bereikbaar en betaalbaar te maken?
  • Wat betekent het voor inclusie als kinderopvang (in de toekomst) een basisvoorziening wordt?

 Meld je aan!

Aanmelden kan via deze link (Microsoft Forms). De bijeenkomst is alleen voor BMK leden.

De sessie wordt gehouden via Teams op 14 november 15-16 uur. De link en het concept visiestuk volgt een paar dagen voor de bijeenkomst.

Deel dit nieuwsbericht