Online Ledensessie BMK Pedagogenplatform: ‘Onze Maatschappelijke opdracht vertaald naar de pedagogiek (en andersom!)’ – 14 april (15-16 uur)

We zijn heel trots op ons eigen pedagogenplatform en de inhoudelijke bijdrage aan het gesprek over pedagogiek die dit oplevert.

Driemaal per jaar geeft het platform met een vaste kern en wisselende gastdenkers, een antwoord op een vraag of een uitwerking van een thema dat speelt in de sector. Leden worden hier actief bij betrokken in online sessies waar het platform de visie kan toetsen aan de dagelijkse praktijk.

Dit kwartaal een visie op ‘onze maatschappelijke opdracht vertaald naar de pedagogiek (en andersom!)’.

Waarom dit thema?

De BMK is een werkgeversorganisatie met een maatschappelijke opdracht. Daarin laten we duidelijk zien waar we voor staan en zijn niet bang om kleur te bekennen. Maatschappelijke kinderopvang gebruikt winst voor de organisatie en biedt alle kinderen opvang. Maar wat betekent de maatschappelijke opdracht eigenlijk voor de pedagogiek? Welke maatschappelijke functies dichten wij de kinderopvang toe? Zijn deze functies ook concreet te maken vanuit de taken van de pedagogisch professionals op de groep? Hoe verhoudt het opvoeden in de kinderopvang zich tot de wereld van nu en/of tot de wereld in de toekomst? Het vraagt mogelijk een herbezinning op wat pedagogiek eigenlijk is en zou kunnen betekenen.

Het BMK Pedagogenplatform gaat aan de hand van een (concept) visiestuk graag met BMK-leden in gesprek tijdens een online sessie op 14 april om met elkaar tot antwoorden op vragen, visie en wellicht nog mooier, een gezamenlijk statement te komen. Ga jij mee de dialoog aan?!
Ruth de Waal (oud-bestuurder, pedagoog en projectmanager Nationaal Congres Raising the Future), Simon Hay (pedagoog KindeRdam, mede-ontwikkelaar Pedagogische praktijk in Beeld en promovendus Programmagroep Opvoeding & Ontwikkeling, Pedagogische Wetenschappen Universiteit van Leiden) en Ellen Monteban vanuit BMK zullen als vaste trekkers van het platform hun bijdrage leveren aan de sessie.

Aanmelden kan via deze link (Microsoft Forms)

De sessie wordt gehouden via Teams op 14 april 15.00-16.00 uur, de link volgt een dag voor de bijeenkomst.

Deel dit nieuwsbericht