Het webinar over het nieuwe pensioenstelsel) voor bestuurders en directeuren van BK, BMK, Sociaal Werk Nederland  en Jeugdzorg Nederland, is een groot succes gebleken. In samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hebben onze experts in de pensioenwereld, helder en duidelijk uitleg gegeven over veel prangende vragen.

Heb je de webinar gemist of wil je deze nog een keer bekijken?

Kijk hier het hele webinar terug (duur 65 minuten). Ook zijn er tijdens het webinar veel vragen gesteld in de chat. Deze vragen en de antwoorden hierop worden op dit moment verwerkt in een  FAQ. Die volgt binnenkort.

Tijdspad – wat is het vervolg van dit webinar?

De pensioentafel is de onderhandelingstafel van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zorg en welzijn voor de arbeidsvoorwaarden en pensioen. Deze tafel onderhandelt over o.a. de premie en de pensioenregeling. Dat onderhandelaarsakkoord (verwacht eind juni 2023) wordt vervolgens in een Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgelegd aan haar leden, de werkgevers in de branches sociaal werk, kinderopvang en jeugdzorg. Tijdens de ALV wordt gestemd over het onderhandelaarsakkoord en de uitkomst hiervan wordt in het najaar teruggekoppeld aan de pensioentafel.

Daarna volgt eind oktober een definitief besluit over het pensioenakkoord en begint het werken aan een transitieplan (2024) en informatievoorzieningen vanuit PFZW (2025). 1 januari 2026 beoogd PFZW als ingangsdatum voor de nieuwe pensioenregeling.

Meer webinars
PFZW organiseert op 30 juni twee webinars. Een voor deelnemers en gepensioneerden en een voor werkgevers. Werkgevers en deelnemers kunnen zich via de onderstaande linken hiervoor aanmelden.

Vraag het de expert!
Hebt je nog vragen? Stel ze dan via VraagDeExpert@PFZW.nl

Overige interessante informatiebronnen
Bekijk een korte animaties over het waarom van het nieuwe pensioenstelsel en wat er dan verandert.

Download de sheets van de presentatie

Deel dit nieuwsbericht