BMK organiseert mede een symposium in Amsterdam: ‘Regelruimte voor kinderopvang’

De Gemeente en de GGD Amsterdam organiseren in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang, het symposium Regelruimte voor Kinderopvang op 29 november 2021 in Amsterdam.

In Nederland werken we met elkaar aan een kwalitatief hoogstaande kinderopvang en veelal met succes. We zoeken hierbij naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. De wet- en regelgeving helpt hierbij, maar belemmert ook regelmatig. Daarover gaan we graag met een aantal stakeholders in gesprek. In dit symposium reflecteren we op het stelsel, belichten we knelpunten en presenteren we gezamenlijk oplossingsvoorstellen om de kwaliteit verder te verhogen.

De organisatie heeft vanwege de coronamaatregelen het aantal genodigden op voorhand sterk moeten beperken. Hierdoor is het niet mogelijk als lid van de BMK aanwezig te zijn.  Er volgt nog een terugkoppeling van de reflectie op het stelsel en de oplossingsvoorstellen die tijdens het symposium door BMK en anderen worden gedaan.

Op deze manier hopen wij ook het landelijke gesprek over de kwaliteit van het toezicht weer verder te helpen én alle partijen (kinderopvang, toezicht, handhaving, gemeenten en SZW) te inspireren!

Deel dit nieuwsbericht