Het lijkt een eeuwigheid geleden dat ik op 10 februari als kersverse a.i. voorzitter van de BMK werd geïntroduceerd. De eerste dagen stond mijn agenda vol met afspraken om (hernieuwd) kennis te maken. Nauwelijks twee weken later schreven we het eerste bericht over het coronavirus en raakte de kinderopvang vervolgens in een stroomversnelling verzeild – net als de rest van Nederland. Inmiddels leven we in een andere werkelijkheid. De hele sector is in beweging. Iedereen voelt de urgentie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Samen de schouders eronder is breed gedragen. Verschillen zijn niet meer van belang, we staan met elkaar voor het belang van onze kinderen, ouders en medewerkers. In deze nieuwe werkelijkheid werken we met man en macht aan de uitvoering van de (nood)-maatregelen die gelden voor de kinderopvang en zijn we samen met BK en BOinK continu in intensief overleg met o.a. het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de stand van zaken. We hebben korte lijntjes met BMK-leden om input te vergaren voor deze overleggen, om de stand van zaken bij onze achterban te peilen en om vragen te beantwoorden.
Sinds ik aan mijn enerverende voorzitterschap van de BMK begon, is het alsof ik op een rijdende trein ben gesprongen die voorlopig nog voortraast. Een reis met mooie uitkomsten en concrete resultaten waar we jullie door middel van onze ledenberichten, online nieuwsberichten en wekelijkse BMK Update van op de hoogte houden. Ondanks de grote vaart waarin de ene ontwikkeling zich aandient na de andere, wil ik even stilstaan en kort terugblikken op de afgelopen week waarin (opnieuw) weer veel is gebeurd!

Overleg met het ministerie over de scenario’s na 28 april

Het is nauwelijks voor te stellen dat het nog geen week geleden is dat we tijdens de persconferentie van Premier Rutte hoorden dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. De onduidelijkheid die hiermee ontstond tijdens de feestdagen en de meivakantie hebben we als branche direct aangekaart. We spraken met Staatssecretaris Tamara van Ark over de situatie na 28 april als de kinderopvang opengaat terwijl de scholen in de meivakantie gesloten zijn. Kinderopvang lijkt dan te moeten voorzien in reguliere opvang, vakantieopvang en noodopvang voor 0-12 jaar? Wij zien hierin juist een gezamenlijke rol voor de kinderopvang én het onderwijs. Deze week volgt hierover nog overleg met SZW.

Voorafgaand aan het geplande overleg met SZW hebben we gezamenlijk een aantal scenario’s uitgewerkt. Daarnaast hebben we de zorg die we constateerden bij onze achterban overgebracht aan de staatsecretaris en directie Kinderopvang SZW. Zorg over de kwetsbare kinderen die tussen wal en schip dreigden te vallen in de noodopvang, zorg voor eigen medewerkers die kinderen opvangen van ouders in cruciale beroepen, zorg voor de ouders die niet werkzaam zijn in de vitale beroepen en nu thuis werken en zorgen voor de kinderen combineren, zorg voor specifieke doelgroepen ten behoeve van de compensatie en de zorg over de 24-uurs opvang in samenwerking met de gemeenten en veiligheidsregio’s.

De compensatieregeling

Achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan de technische realisatie van de uitvoering van de compensatie voor ouders. We – BOinK, BK en BMK – werken hierin nauw samen met onder meer de Directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. We hopen hier snel mee naar buiten te kunnen treden en kinderopvangorganisaties en ouders hierover te informeren.

Wekelijkse peiling: Wat is de stand van zaken?

Naast de overleggen die we op landelijk niveau voeren, zijn we dagelijks bezig in kaart te brengen wat er leeft bij kinderopvangorganisaties en houden we iedere week een peiling (peiling 1 april). We koppelen de uitkomsten hiervan terug naar de eigen leden, de samenwerkingspartners en aan het ministerie. Dank dat velen van jullie ondanks de drukte, de moeite nemen de peiling ook daadwerkelijk in te vullen. Cijfers zijn echt belangrijk om onze argumenten naar het ministerie te onderbouwen.

BMK Belteam

We zitten, zoals jullie gemerkt hebben, iedere dag klaar met een belteam om alle vragen van leden te beantwoorden en om nieuwe vragen mee te nemen naar beleidsmakers en (sociale) partners zodat we ook hier uiteindelijk een antwoord op kunnen geven. De opgedane kennis en nieuwe antwoorden stemmen we af met branchepartijen en overheidsinformatie, verwerken we dagelijks in de verschillende ‘FAQ’s (zie ons Coronadossier) en delen die vervolgens breed. Zo zorgen we voor eenduidige informatie en een heldere boodschap. En indien nodig nemen we signalen en nieuwe vragen waar nog geen antwoord op is, mee naar onze overleggen met het ministerie of de andere gesprekspartners.

Aandacht vragen voor kwetsbare kinderen

Zo hebben we samen met BOinK en Voor Werkende Ouders aangekaart dat we ons grote zorgen maken over jonge kinderen in onveilige thuissituaties; we hoorden geluiden dat deze groep de dupe dreigde te worden omdat zij nog geen toegang hadden tot de noodopvang. Dit heeft ertoe geleid dat de aanwijzing voor de veiligheidsregio’s nu zodanig is aangepast, dat gemeenten nu ook voor 0-4 jarigen maatwerk kunnen leveren in overleg met de kinderopvang en bijvoorbeeld Veilig Thuis. Deze heel kwetsbare groep jonge kinderen kan nu met zekerheid worden opgevangen in de noodopvang. In de praktijk gebeurde dit natuurlijk bij een aantal organisaties al. We zijn onder de indruk van de rol en het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef van pedagogisch medewerkers in deze voorbeelden; zij benaderen actief de gezinnen die vaak kampen met complexe problematiek, praten met ouders over de opvoeding en bieden hulp. Deze mooie voorbeelden delen we ook in de media. (Artikel in KinderopvangTotaal)

Mooie initiatieven bij BMK-leden

De crisis zorgt niet alleen voor noodsituaties, de crisis leidt ook tot aandacht voor elkaar, solidariteit, verbinding, creativiteit en mooie initiatieven van groot tot klein. De toegewijde inzet van pedagogisch medewerkers is hier natuurlijk een goed voorbeeld van; in de 24-uurs opvang melden zij zich aan om op vrijwillige basis te werken omdat ze het belangrijk vinden er te zijn voor kinderen en ouders in cruciale beroepen. Maar ook medewerkers in andere functies binnen de kinderopvang doen dat binnen hun eigen vakgebied (lees meer hierover). De positieve bereidheid om zaken met elkaar te delen en van elkaars ideeën gebruik te maken vind ik echt hartverwarmend en kenmerkend voor de sfeer binnen de BMK. We zien hele mooie voorbeelden en blijf vooral die mooie voorbeelden met ons delen; wij brengen dit graag onder de aandacht.

Mooi om mee te maken

We hebben ons als sector de laatste weken snel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid – zijn daarin heel flexibel – en anticiperen op wat komen gaat. De BMK heeft op verschillende niveaus geschakeld, meebewogen en knopen doorgehakt. We hebben niet alleen aandacht voor de noodopvang, we proberen ook de kinderen en ouders die geen gebruik kunnen maken van opvang in beeld te houden. Zij zitten in het lastige pakket dat ze thuis moeten werken én aandacht willen geven aan de kinderen. En tenslotte hebben we ook aandacht voor elkaar; we stimuleren elkaar rust te nemen, en zorgen dat we allemaal in balans en gezond blijven. We moeten het samen immers nog een tijdje volhouden want ik vrees dat de coronacrisis voorlopig nog niet voorbij is. Ik ben trots op alle medewerkers die dagelijks – en soms ook ‘s nachts – klaar staan voor onze kinderen en ouders. En ik ben er trots op wat we als samenwerkende partijen in de sector met elkaar bereiken. Respect voor iedereen die hier aan bijdraagt, want alleen samen kunnen we deze klus klaren.

Monique Vreeburg

Deel dit nieuwsbericht