Kinderopvang 2Samen als inspirator tijdens de duurzame leer -en inspiratietour van het Waarborgfonds

‘In een sector waarin we ons hard maken voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen is een duurzame kijk op de wereld niet meer weg te denken.’ Zo introduceert het Waarborgfonds de bijeenkomsten die komend jaar op de agenda staan om onze branche te helpen bij het verduurzamen.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Stichting Groen Cement slaan de handen ineen en organiseren dit jaar de Duurzame leer- en inspiratietour waarin experts ons op een laagdrempelige manier meenemen in het maken van keuzes en de uitvoering daarvan. Eén van onze BMK-leden, Kinderopvang 2Samen in Den Haag deelt ter inspiratie ervaringen uit de eigen praktijk tijdens de sessie ‘duurzame inkoop en mobiliteit’. Deze vindt plaats op donderdag 13 oktober a.s. in het duurzame hoofdkantoor van 2Samen.

Wij interviewden duurzame inkoopcoördinator Vivian den Hollander en pedagoog Amber Visser (allebei van 2Samen) en Marion Breg van het Waarborgfonds, expert op gebied van duurzaamheid in de kinderopvang.

Vivian en Amber, kunnen jullie kort iets vertellen over de visie van jullie organisatie en waarom duurzaamheid zo van belang is voor jullie?

Duurzaamheid past bij 2Samen en is benoemd in onze visie en missie. Niet voor niets zeggen we: ‘Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst.  De kinderwereld is onze wereld.’ Wij dragen bij aan de ontwikkeling, normen en waarden van kinderen. Maar ook letterlijk aan de wereld waar zij opgroeien. Met elkaar nemen we daar verantwoordelijkheid voor. Duurzaamheid is een onderdeel van ons DNA geworden.

Hoe brengen jullie dit belang over op de volwassenen? Denk de pedagogisch professionals, leidinggevenden, maar ook ouders en andere samenwerkingspartners?

Onze duurzame visie is niet opgelegd, maar geven we bottom-up vorm. Dat doen we bijvoorbeeld met duurzaamheidsambassadeurs die op de verschillende locaties werken. Zij denken mee over hoe we 2Samen nóg duurzamer kunnen maken. Dat gaat bijvoorbeeld om het duurzaam inrichten van gebouwen, terreinen, activiteiten, duurzame inkoop van materialen, personeel en vitaliteit. We proberen vanuit talenten te werken en professionals te betrekken op basis van waar ze energie van krijgen.

De ambassadeurs betrekken de andere pedagogisch professionals, de kinderen en leidinggevenden om duurzame ideeën gezamenlijk uit te voeren. Waar de ambassadeurs zelf mee bezig zijn en bevlogen over zijn, dát nemen ze mee naar de locaties.

De veertig ambassadeurs komen eens per half jaar bij elkaar om te brainstormen. Eén van de initiatieven die daaruit voortkwam, is de ‘duurzaamheidschallenge’. De ambassadeurs hebben hun ideeën gepresenteerd en in stemming gebracht. Het winnende idee is echt uitgevoerd. Zo is afgelopen jaar op alle locaties die dat wilden een regenton geplaatst. Een ander idee was de ‘Vindselkast’, voor hergebruik van allerlei materialen die anders weggegooid worden. We motiveren elkaar en ouders door dit soort initiatieven, maar ook door het delen op intranet, posten van stukjes, ophangen van inspiratie op prikborden, enz. Ook werken we samen met inspirerende partners, zoals ‘TrashUre Hunt´ (een strandjutters organisatie waar we samen opruimacties mee organiseren en waar we met de kinderen kunstwerken maken van zwerfvuil), Daphne Struint (buiten activiteiten/ontdekken/bomen klimmen/huttenbouwen/seizoensgebonden thema’s) en stadsboerderij De Nijkamphoeve waar we een schaap hebben geadopteerd. Daar gaan de kinderen geregeld langs. We hebben er zelfs onze eigen imkers die bijenworkshops geven.

Ook staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel als het gaat om onze panden, de inrichting van onze ruimten, het vergroenen van de speelruimte en watervriendelijke pleinen. Niet voor niets is één van onze tuinen hét decor voor een campagne van de Unie van Waterschappen. Verder plaatsen we zonnepanelen en zijn we volledig over op groene stroom. We willen ook de ouders nog meer meenemen, maar dat is wel een uitdaging.

Marion, kun je iets vertellen over de groene agenda Kinderopvang en de ‘duurzame leer- en inspiratietour’ wat daar onderdeel van is?

Het Waarborgfonds is in samenwerking met Groen Cement gestart met de inspiratietour, omdat we hoorden dat kinderopvangorganisaties wel willen verduurzamen, maar vaak niet weten waar te beginnen. We hebben een achttal punten verzameld en voor ieder onderwerp is een sessie georganiseerd. Denk aan ‘Gedrag en bewustwording’, ‘Energiebesparing’ en ‘Binnenklimaat’, maar ook de sessie ‘Duurzame inkoop en mobiliteit’, waarvoor we 2samen benaderd hebben. In elke sessie nemen de experts jou op een laagdrempelige manier mee in het maken van keuzes en de uitvoering daarvan. Het doel van de tour is: leren van en met elkaar. We willen de deelnemers inspireren om écht aan de slag te gaan. Tijdens de sessies nemen we alle drempels weg en kijken we naar wat wél kan. Het zijn interactieve bijeenkomsten, waarbij de deelnemer zelf aan de slag gaat. Elke sessie vindt plaats op een zorgvuldig uitgekozen locatie, die jou uit het ‘hier en nu’ haalt en inspireert om anders te denken.

Vivian en Amber, waarom zijn jullie gevraagd om jullie ervaringen te delen tijdens een sessie in de ‘duurzame leer- en inspiratietour’?

2samen: We willen kinderen meenemen in het belang van duurzaamheid én ze een goede toekomst bieden. Bij 2Samen verdiepen wij ons al langer in duurzame inkoop en we hebben hard gewerkt aan een duurzaam hoofdkantoor. Het leek ons daarom het meest inspirerend de sessie over duurzaam inkoopbeleid op ons eigen kantoor te laten plaatsvinden, waar deelnemers gelijk een rondleiding kunnen krijgen. We willen andere kinderopvangorganisaties meenemen in ons verhaal en laten zien wat er allemaal kan als je in mogelijkheden denkt.

Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten over jullie inbreng tijdens de sessie ‘duurzame inkoop en mobiliteit’? Waarom is het belangrijk voor mensen om hier mee aan de slag te gaan? Wat zorgt ervoor dat ze echt bij deze sessie moeten zijn?!

We gaan in ieder geval een rondje door het kantoorpand maken. Dan loop je vanzelf tegen zoveel inspirerende voorbeelden aan. Denk aan de energie-inkoop, contracten voor afvalverwijdering, afvalscheiding, inkoop van keukenspullen, noem maar op. We vertellen over het proces dat wij hebben doorlopen. We zijn steeds meer met plaatselijke leveranciers gaan werken en hebben ons goed laten informeren en adviseren door bijvoorbeeld de MKB. We zijn nog niet klaar en we willen zelf ook continu blijven leren en innoveren. We leren steeds weer bij. Eerst dachten we bijvoorbeeld dat servies van bamboe goed was, maar dit bleek minder goed voor kinderen dan gedacht. Daarom nemen we ook graag andere mensen mee ons pand in. Wellicht valt anderen weer iets op waar wij nog in kunnen groeien en verbeteren.

Als je als kinderopvangorganisatie morgen gelijk kan beginnen met een verandering door te voeren, wat zouden jullie dan als eerste aanraden?

Het belangrijkste is om bottom-up te werken. Het gebeurt op de werkvloer. Je mag ook heel groot denken, maar houd de uitvoering behapbaar. Als het te groot wordt, komt het niet van de grond. Zorg er vooral voor dat je begint. Alle kleine beetje helpen. Duurzaamheid is zo’n groot begrip. Waar begin je dan? Juist die kleine initiatieven geven veel energie. Wissel met elkaar die kleine ideeën uit, dan denk je sneller: ‘waarom doen we dat eigenlijk nog niet?’. En deel successen intern met elkaar en naar buiten toe.

Meer informatie of opgeven voor één van de sessies? Volg nu de Duurzame leer- en inspiratietour | Waarborgfonds Kinderopvang

Deel dit nieuwsbericht