Hestia Kinderopvang en de opvang van Oekraïense kinderen: een inspiratiebron voor alle kinderopvang!

Eén werkgroep, één doel
Tijdens een bezoek aan de opvanglocatie, of eigenlijk ontwikkellocatie van Oekraïense kinderen in Amstelveen blijkt snel waar de kracht ligt van deze locatie. De samenwerking tussen de verschillende partijen die tijdens de corona tijd al tot stand kwam, werpt ook nu z’n vruchten af. Gemeente, welzijn, kinderopvang en de Oekraïense ouders trekken nauw op. ‘Het is één werkgroep en we staan er niet bij stil vanuit welke organisatie iets geregeld moet worden. Het is één team met één doel. Als er iets geregeld moet worden, wordt het geregeld.’

Tweetalige peuteropvang en naschoolse activiteiten
In het gebouw zijn verschillende zalen waar activiteiten plaatsvinden na schooltijd, zoals sport, muziek, taal en andere activiteiten die mensen uit de Oekraïne zelf aanbieden. Daarnaast biedt Hestia Kinderopvang peuteropvang aan 16 kinderen voor vier dagdelen. Deze peuteropvang van Oekraïense peuters (2,5 tot 4 jaar) is om meerdere redenen een inspirerende plek. Er is goed nagedacht over het taalaanbod. Robin Pieplenbosch van Hestia: ‘we willen dat kinderen in zowel het Nederlands als Oekraïens vaardig blijven en worden. Ouders geven aan graag terug te willen naar hun thuisland, dus het is belangrijk dat de kinderen hun moedertaal goed blijven spreken en ontwikkelen. Tegelijkertijd bieden we ze de Nederlandse taal spelenderwijs en laagdrempelig aan, zodat ook de mogelijkheid op doorstroom naar het reguliere PO er is’.

Wandplaten in twee talen
Robin en de coördinator van de locatie Olga Kandrachova leggen uit dat ze daarom voor Logo 3000 hebben gekozen. Wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en andere spelvormen helpen om de woordenschat van alle kinderen op een hoog niveau te brengen. De woorden worden visueel gemaakt en alle woorden in thema staan er zowel in het Oekraïens als het Nederlands. Op de groep staat een pedagogisch professional die Nederlands spreekt en een professional die Oekraïens spreekt. Het afstemmen is een uitdaging, maar de coördinator (die Nederlands en Russisch spreekt) helpt met het overbruggen van taal en cultuur.

Overbrugging in pedagogiek
De coördinator helpt ook bij de overbrugging van de pedagogiek en de manier van werken op de peutergroep naar de ouders. Ze legt uit: ‘we nemen ze stap voor stap mee in hoe en waarom we dingen doen met de kinderen of reageren op de kinderen. We willen dat ze de meerwaarde van ons handelen zien in de opvoeding van de kinderen. En niet dat ze denken ‘zo doen ze dat nu eenmaal in Nederland’. Een voorbeeld is de autonomie. ‘In de Oekraïne hebben moeders een veel langer ouderschapsverlof, waardoor veel kinderen tot hun derde jaar thuis zijn met vooral de moeder en oma. Die zijn vaak verzorgend en doen veel voor de kinderen. Wij besteden op de peutergroep veel tijd aan de sociale vaardigheden, zelfstandigheid van de kinderen en de groepsdynamiek. Kinderen leren wachten op elkaar en op hun beurt, zelf spullen op te ruimen, kleren aan en uit te trekken, drinken in te schenken, enz. Ouders nemen we daar ook in mee, zodat zij de ontwikkeling in hun kinderen gaan zien en waarderen’.

Het bezien van de ontwikkeling van kinderen door de bril van een andere cultuur, maakt ons weer meer bewust van ons pedagogisch handelen en wat we belangrijk vinden daarin. En ook hoe je hierover het gesprek aangaat met ouders en over en weer van elkaar, elkaars cultuur en taal leert. De overbrugging tussen talen en culturen, tussen organisaties en mensen, vindt hier allemaal plaats in Amstelveen. Een inspiratiebron, niet alleen voor opvang & ontwikkelplekken voor Oekraïense kinderen, maar voor alle kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht