Interview met Monique Vreeburg, voorzitter a.i. ‘Nieuwe scenario’s toekomst kinderopvang’

(Toezien is het Magazine voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang.)

‘Grote ontwikkelingen in de sector kinderopvang, die ook de toekomst van het primair onderwijs kunnen bepalen. Vlak voor de zomer verschenen drie belangrijke rapporten, twee in opdracht van het kabinet en een afkomstig van werkgevers en voortrekkers uit kinderopvang en primair onderwijs. In de rapporten worden vergaande scenario’s voor kindvoorzieningen uitgetekend. Want de huidige situatie lijkt onhoudbaar.’

Op 30 juni bood het platform De Toekomst van Arbeid (PTA) het advies ‘Investeren in mensen’ aan minister Koolmees aan, met daarin het hoofdstuk ‘Jonge kinderen en hun werkende ouders’. (…)

Zelf heeft het kabinet – na het ‘interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) deeltijdwerk’ – ook een onderzoek uit laten voeren naar mogelijkheden om knelpunten in kindvoorzieningen aan te pakken. Dit is net voor de zomer uitgewerkt in de Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK). Deze tussenrapportage geeft inzicht in het huidige stelsel, de voor- en nadelen hiervan en presenteert vier scenario’s voor toekomstige kindvoorzieningen. (…)

Lees het hele artikel en interview met Monique Vreeburg op p. 3 tm 5 over het PTA, de SVK en de IBO’s.

Deel dit nieuwsbericht