De prognose kostenontwikkeling is uitgevoerd door Ayit Consultancy in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De BMK stelt het zeer op prijs dat ze de inhoud van het rapport met de BMK wil delen. Het is belangrijk dat de beide brancheverenigingen t.a.v. de onderliggende feiten geen uiteenlopende prognoses hanteren.

Voor het volgend jaar zijn we voornemens om in een vroeger stadium overleg te hebben met elkaar, zodat de prognose in samenwerking met de BK als een gezamenlijk product wordt ontwikkeld.

Download de Prognose Kostenontwikkeling 2019  door Ayit Consultancy i.o.v. Brancheorganisatie Kinderopvang.
Ook heeft Ayit Consultancy een FAQ Prognose Kostenontwikkeling 2019 opgesteld met daarin de meest gestelde vragen.

Deel dit nieuwsbericht