Op diverse locaties in Nederland is een tekort aan huisvesting, specifiek voor kinderopvang. Daarnaast zien we diverse belemmeringen in de realisatie van kindcentra. Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK onderzoeken wat de belemmeringen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Een onderdeel van dit onderzoek is een enquête.

Help ons aan nog meer inzicht -> Vul de enquête hier in!

Deel dit nieuwsbericht