Het Sectorrapport Kinderopvang 2023 staat online. Een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang middels de jaarcijfers 2022.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt dit rapport voor het 19e jaar op rij uit. Er werkt jaarlijks een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname dit jaar 47% van de sector en daarmee geeft het rapport een goed beeld van de financiële ontwikkeling.

Naast de financiële trends wordt ook inzicht gegeven in ontwikkeling van capaciteit, gebruik, tarieven en het aantal medewerkers in de sector. In de bijlagen wordt de spreiding van de financiële kengetallen weergegeven, uitgesplitst naar rechtsvorm en omzetklasse. Hiermee zetten we een volgende stap naar een brede sectorrapportage.

De sector heeft nog altijd te maken met een stijging van de kosten. Uit het rapport blijkt dat net als in 2023, veel organisaties hun tarieven flink verhogen. De extra indexatie van het toeslagtarief 2024 zorgt ervoor dat ouders daarin gecompenseerd worden.

Dank aan alle deelnemende kinderopvangorganisaties voor hun bereidheid om mee te werken aan transparantie. Blijf dit ieder jaar doen!

Bekijk hier het Sectorrapport 

Heb je vragen over dit rapport ? Neem dan contact op via mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl of tel: 085-130 56 83

Deel dit nieuwsbericht