In het bericht dat BK en BMK gisteren hebben gepubliceerd over het protocol van de PO-Raad stond vermeld dat het uitgangspunt is dat scholen na 8 juni terugkeren naar reguliere tijden. Dit was zo afgesproken in het overleg en zou in het protocol worden opgenomen. Dit is echter niet gebeurd. Teleurstellend. Wij adviseren onze leden dit wel als uitgangspunt te nemen in de gesprekken met de besturen en de scholen. Eventuele gespreide breng- en haaltijden kunnen daarbij vanzelfsprekend wel onderling worden afgestemd.

Hoe te handelen als een school tóch de schooltijden aanpast?
Als een school de schooltijden toch wil aanpassen, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school en de bso. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Als de basisschool kiest voor aangepaste schooltijden en de bso kan hier niet op aansluiten, dan heeft de school de verantwoordelijkheid om de tijd te overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere bso-tijd.

Deel dit nieuwsbericht