Pedagogisch Fundament – BMK Platform pedagogen

Binnen de BMK denken zowel pedagogen van leden als externe pedagogen mee over vraagstukken en thema’s die de BMK fundamenteel en urgent vindt. Om een goede dialoog over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te kunnen voeren, is daarom een ‘Pedagogisch Fundament’ uitgewerkt.

Uit de ambities van de BMK, die raakvlakken hebben met vraagstukken rondom opvoeding en kindontwikkeling, volgt logischerwijs een pedagogische visie van de BMK op kinderopvang én een visie op kwalitatief goede kinderopvang. Gezien de steeds veranderende context waarbinnen kinderen opgroeien en zich ontwikkelen, zullen visie en de daarmee samenhangende prioriteiten, regelmatig onderwerp van gesprek zijn.

In november 2020 zijn we met BMK leden over het Pedagogisch Fundament in gesprek gegaan en is het fundament verder aangescherpt. Onze leden zijn enthousiast over het Pedagogisch Fundament als een ‘duidelijk statement van de BMK ‘maar het is ook bruikbaar als ‘oplegger’ voor maatschappelijke thema’s binnen de kinderopvang.

Vanuit het Pedagogisch Fundament kan door middel van wetenschappelijke verkenningen, praktijkonderzoek en verdere dialoog, goed onderbouwd gereageerd worden op (beleidsontwikkelingen en het hele werkveld en kunnen concrete innovaties voorgesteld worden. Ons geluid laten horen over relevante thema’s en hierover in gesprek gaan blijkt waardevol!

Thema: Wat vinden wij kwaliteit?

Het pedagogenplatform van de BMK levert ieder kwartaal visie op een thema. Dit kwartaal hebben zij gewerkt aan een visie op kwaliteit.

Het platform van de BMK deelt dit opiniestuk tijdens een online sessie op 18 maart en gaat er graag over in gesprek.  Wat vinden wij kwaliteit? Wat gaat er goed, wat kan beter? Hebben wij concrete pedagogische normen en doelstellingen? Wie waakt er over continue investering op pedagogische kwaliteitsverbetering?

We willen leden uitdagen tot zelfreflectie en (nog verder) in actie te komen.

Ruth de Waal (oud-bestuurder, pedagoog en project-manager Nationaal Congres Raising the Future), Simon Hay (pedagoog KindeRdam, mede-ontwikkelaar Pedagogische praktijk in Beeld en promovendus Programmagroep Opvoeding & Ontwikkeling, Pedagogische Wetenschappen Universiteit van Leiden) en Ellen Monteban vanuit BMK zullen als vaste trekkers van het platform hun bijdrage leveren aan de sessie.

Aanmelden
Je aanmelden kan via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: Online sessie – 18 maart ‘Pedagogen’

De sessie is via Teams: 18 maart 15.00 – 16.00 uur

Download het Pedagogisch fundament

Deel dit nieuwsbericht