Op zondag 31 januari besloot het kabinet dat vanaf maandag 8 februari de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open zal gaan. Lees het bericht op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De compensatieregeling zal voor de BSO door blijven lopen, voor de dagopvang stopt het.

Aanscherping maatregelen
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagopvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de dagopvang en de scholen hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet, in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

BK, BMK en BOinK zijn onafgebroken in overleg over deze aanvullende maatregelen. Uitgangspunt moet wat ons betreft zijn dat de maatregelen werkbaar zijn voor alle betrokken partijen: houders, medewerkers, kinderen en ouders.  Ook zullen wij zo spoedig mogelijk alle beschikbare informatie ook voor de gastouderopvang toepasbaar maken en communiceren.

De aangepaste richtlijnen zullen worden doorgevoerd in het protocol kinderopvang en de beslisboom.

Zie de Kamerbrief dd 1 februari 2021 waarin de maatregelen gedeeld worden.

Deel dit nieuwsbericht