Vandaag, 5 april, bracht de ministerraad van het demissionaire kabinet naar buiten dat in een nieuw stelsel voor kinderopvang de financiering rechtstreeks zal lopen naar kinderopvangorganisaties. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is blij met dit nieuws want dit betekent het einde van de voorfinanciering door ouders. In een nieuw stelsel betalen ouders alleen de eigen inkomensafhankelijke bijdrage die vooraf wordt getoetst i.p.v. aan het einde van het jaar. Daarnaast wordt kinderopvang betaalbaarder voor ouders.

De huidige Kinderopvangtoeslag wordt, zoals eerder al aangekondigd werd bij de voorjaarnota in 2023, stapsgewijs tot aan 2027 verhoogd. Hiervoor is in 2025 429 miljoen euro gereserveerd. Geert de Wit, waarnemend voorzitter BMK; “Wij pleiten ervoor dat deze verhoging van 429 miljoen euro wordt aangewend voor de lage- en middeninkomens: wij pleiten voor een 0 of 4% tarief voor inkomens tot anderhalf keer modaal. De betaalbaarheid van kinderopvang wordt hiermee vergroot.”

Ook is de BMK blij dat wordt gekozen voor een systeem van directe financiering. De Wit: “Dit verbetert de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders omdat zij dan geen kosten meer hoeven voor te schieten en daardoor veel minder risico lopen op hoge terugvorderingen. De drempel om gebruik te maken van kinderopvang wordt hierdoor verlaagd. Vooral voor ouders met lage inkomens was dit in het verleden een groot risico, weten we uit de toeslagaffaire.“

Gemiste kans
De BMK vindt het een gemiste kans dat kinderopvang alleen toegankelijk blijft voor kinderen van werkende ouders. Het ‘laten vallen van de arbeidseis’ is juist van grote betekenis voor kinderen met risico op achterstand. Kinderopvang vanaf jonge leeftijd voor alle kinderen, draagt bij aan het voorkomen van achterstanden. Het laten vervallen van de arbeidseis vermindert daarnaast de complexiteit van het stelsel.

Het nieuwe kabinet moet aan de slag met de uitwerking van dit nieuwe stelsel waarin kinderopvangorganisaties een overheidsvergoeding aanvragen bij een uitvoeringsinstantie van de overheid. Welke instantie dat zal zijn is nog niet duidelijk. Per wanneer het nieuwe stelsel voor kinderopvang wordt ingevoerd is aan het nieuwe kabinet. De BMK roept de overheid op om dit in nauwe samenwerking met de sector uit te werken. Er is bij twee eerdere uitwerkingspogingen al veel kennis opgedaan.

Download het persbericht

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lees het bericht van de Rijksoverheid: Kabinet werkt aan bouwstenen nieuw financieringsstelsel kinderopvang | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht