Op 12 november (15.00 – 16.00 uur) organiseren we een BMK-ledensessie over het ’Pedagogisch Fundament van de BMK’. Binnen de BMK denken zowel pedagogen van leden als externe pedagogen mee over vraagstukken en thema’s die de BMK fundamenteel en urgent vindt. Om een goede dialoog over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te kunnen voeren, is daarom een ‘Pedagogisch Fundament’ uitgewerkt. Praat mee over dit Fundament op 12 november.

Schrijf je in via info@bmko.nl o.v.v. 12/11 Sessie ‘Het Pedagogisch Fundament’

Uit de ambities van de BMK, die raakvlakken hebben met vraagstukken rondom opvoeding en kindontwikkeling, volgt logischerwijs een pedagogische visie van de BMK op kinderopvang én een visie op kwalitatief goede kinderopvang. Gezien de steeds veranderende context waarbinnen kinderen opgroeien en zich ontwikkelen, zullen visie en de daarmee samenhangende prioriteiten, regelmatig onderwerp van gesprek zijn.

Vanuit het Pedagogisch Fundament kan door middel van wetenschappelijke verkenningen, praktijkonderzoek en een verdere dialoog:

  • Goed onderbouwd gereageerd worden op (beleids)ontwikkelingen en het hele werkveld en
  • Concrete innovaties voorgesteld worden.

Praat mee over het Pedagogisch Fundament
We vinden het heel waardevol om dit fundament te delen met pedagogen onder BMK-leden en te horen wat jullie ervan vinden. Versterkt dit fundament wat jouw organisatie uitdraagt met het Pedagogisch Beleidsplan? Mis je iets? Wat zijn volgens jou belangrijke actuele thema’s om met elkaar mee aan de slag te gaan, met het Pedagogisch fundament als uitgangspunt?

Ruth de Waal (oud-bestuurder, pedagoog en project-manager Nationaal Congres Raising the Future) zal als pedagogisch expert een bijdrage leveren aan deze

Schrijf je in!
Er is beperkt plek in de online sessie. Inschrijven kan via info@bmko.nl o.v.v. 12/11 Sessie ‘Het Pedagogisch Fundament’

Deel dit nieuwsbericht