Tijdens de ALV op 24 november a.s. nemen we afscheid van Monique Wittebol & Rudie Peeters als bestuurders van de BMK omdat beiden twee termijnen binnen het BMK-bestuur actief zijn geweest. Dat is statutair de maximale tijd van twee termijnen van drie jaar. We gaan op zoek naar twee nieuwe toppers die de twee vacante bestuurszetels binnen het BMK bestuur willen innemen. Tijdens de ALV in november staan we natuurlijk uitgebreid stil staan bij de waardevolle bijdrage van Monique en Rudie aan de BMK.

Nieuwe vacatures, BMK zoekt twee bestuursleden

Met het vertrek van Monique en Rudie komen er twee nieuwe bestuurszetels binnen het bestuur van de BMK vacant voor een eerste benoemingsperiode van drie jaar. Daarvoor hebben we een algemene vacaturetekst opgesteld. Heb jij interesse om op landelijk niveau mee te werken en mee te denken en mede te bepalen welke koers de BMK vaart richting haar stip op de horizon? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar Richard van Dam, bestuurssecretaris op vandam@bmko.nl. Heb je vragen over het werk als bestuurslid? Neem contact op met Richard.

Je gegevens worden gedeeld met de verkiezingscommissie bestaande uit o.a. Loes Ypma (voorzitter BMK). Een gesprek met deze commissie maakt deel uit van de procedure.

Deel dit nieuwsbericht