Minister Van Nieuwenhuizen informeert Tweede Kamer d.m.v. brief dd 5 februari 2019.

Deze brief bevestigt formeel de uitkomst van het plenaire debat op 22 januari waarin we al hoorden dat de Minister met een tijdelijk toelatingskader komt voor de Stint in februari. Een definitief toelatingskader laat langer op zich wachten, dat kan wel enige jaren duren.

Op 5 februari ontvingen wij een afschrift van een brief van het Ministerie van Infrastructuur &Waterstaat aan de Tweede Kamer waarin de Minister aankondigt dat de Stint definitief niet meer is toegestaan op de openbare weg.  Van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Zo schrijft de Minister in haar brief van 5 februari dat voor een eventuele terugkeer van de Stint op de weg een aantal stappen nodig zijn.  De brief meldt: ‘Allereerst dienen de problemen die beschreven staan in het rapport van TNO, te worden verholpen. Vervolgens zal de Stint, net als bij iedere andere nieuwe toelating voor een bijzondere bromfiets, moeten voldoen aan de nieuwe eisen die volgen uit het nog te herijken toelatingskader. Deze nieuwe eisen komen nog deze maand.’

Deel dit nieuwsbericht